Homepage MK Documenten MK Zoekresultaat

Zoekresultaat:    Ledenbulletin 30   (in veld: Bron)     

Aantal gevonden publicaties : 6   (uit: 277)


Uitgebreid zoeken
Gesorteerd op:  Registratie nr.

Klik op publicatie voor vergroting en meer informatie

1. Registratie nr.: 00060  
De Adrichemmer en Breesaper tienden
Artikel -- Ledenbulletin 30           (2007)    [Jan Morren]
Tien den waren heffingen op de opbrengsten van de oogst op landbouwakkers. Een boer die land bewerkte waarop de tiendenplicht ruste moest per jaar een tiende deel van zijn oogst afdragen aan de persoon die over dat land het tiendenrecht bezat. Aanvankelijk gebeurde die afdracht in natura en sloeg de persoon die het tiendenrecht bezat de afgedragen landbouwproducten op in de zogenaamde tiendenschuur. Later gebeurde de afdracht in geld, dit naar de geschatte opbrengstwaarde van de oogst.
Dit zal ook gebeurd zijn bij de Adrichemmertienden. Vermoedelijk zijn de Adrichemmer tienden de oudste tiendenheffingen in Velsen. De Breesaper tienden zijn voor zover we kunnen nagaan een latere afscheiding van de Adrichemmer tienden.

 

2. Registratie nr.: 00061  
Onderzoek naar de Italiaanse afkomst van het geslacht Boreel
Artikel -- Ledenbulletin 30           (2007)    [J.M.J. Buurman-Boreel]
In 1953 kreeg ik de Familie-genealogie in handen, die omstreeks 1895 in drievoud is gemaakt en waarvan mijn grootvader, Jhr. Henri Etienne Gustave Boreel (1866-1908) een exemplaar bezat. Dit is het begin geworden van mijn genealogisch werk.
De uitgave van het bijboekje bij het Nederlands Adelsboek 1948 heb ik onlangs op internet herlezen.
Dat gegeven is voor mij de aanleiding om in onderstaande stellingen een ander beeld te geven van de afkomst van mijn familie. Ik ben hiervoor op internet gaan zoeken naar de voorouders in Italië van Ruffelaert Boureel, wiens naam in het Italiaans Ruffino Borelli moet zijn geweest. In België staat hij in franse geschriften vermeld als Ruffard Bourell of Boureel.

 

3. Registratie nr.: 00062  
De Gebroeders Docter
Artikel -- Ledenbulletin 30           (2007)    [Cor Castricum]
In het boek ‘Beverwijk en zijn industriële geschiedenis’ is het bedrijf van de Gebroeders Docter niet heel uitvoerig beschreven. Slechts de summiere gegevens uit het Handelsregisterarchief en enkele krantenknipsels waren destijds mijn bronnen. Een in november vorig jaar in Nieuwsblad ‘De Kennemer’ geplaatste oproep om meer informatie te verkrijgen leverde 15 reacties op. Het resultaat van deze aanvulling op wat we reeds wisten ligt nu voor u.
 

4. Registratie nr.: 00063  
Mensing
Artikel -- Ledenbulletin 30           (2007)    [Cor Castricum; Hans Mensing]
Van limonadefabriekje tot mineraalwater- en limonadefabriek en groothandel in gedistilleerde dranken
 

5. Registratie nr.: 00064  
Over Beverwijk en Van Beverwijck
Artikel -- Ledenbulletin 30           (2007)    [Herman J.E. Palm]
Al meer dan 30 jaar heeft niet alleen de geschiedenis van Beverwijk mijn belangstelling maar ook de geschiedenis der geneeskunde. Om die reden had het boek Alle de Wercken van Johan van Beverwijck, een van de populairste medische boeken uit de 17de eeuw, een onweerstaanbare aantrekkingskracht op mij. Ik was dan ook bijzonder verheugd toen ik dat werk enige tijd geleden op een veiling kon verwerven.
Niet alleen is de naam van de schrijver gerelateerd aan Beverwijk, maar ook bevat het boek een Beverwijkse verrassing.

 

6. Registratie nr.: 00065  
De warmoezenier
Artikel -- Ledenbulletin 30           (2007)    [Piet Diemeer]
Warmoes en warmoezenier zijn begrippen die in de middeleeuwen zijn ontstaan. Monniken en kruisvaarders namen vaak uit het midden-oosten en Turkije diverse vreemde kruiden mee.
De kloostertuinen ontstonden reeds vroeg en werden tevens gebruikt om vele fruit- en groentesoorten, maar ook geneeskrachtige kruiden te veredelen. Ook ontdekkingsreizigers zorgden vaak voor nieuwe gewassen. Aangezien het ontstaan van het begrip warmoezenier weinig bekendheid geniet wil ik trachten dit nader te omschrijven.

 

 

Uitgebreid zoeken

Laatste wijziging binnen getoonde publicaties: 29 oktober 2018