Homepage MK Documenten HGMK Zoekresultaat

Zoekresultaat:    Ledenbulletin 31   (in veld: Bron)     

Aantal gevonden publicaties : 7   (uit: 277)


Uitgebreid zoeken
Gesorteerd op:  Registratie nr.

Klik op publicatie voor vergroting en meer informatie

1. Registratie nr.: 00066  
Anna Maria Boreel (1738-1781)
Artikel -- Ledenbulletin 31           (2008)    [A. van Oosterom]
Een vorstelijk graf voor een telg van de Boreels uit Velsen
 

2. Registratie nr.: 00067  
De boerderijen in de Breesaap
Artikel -- Ledenbulletin 31           (2008)    [Jan Morren]
Hiermee vervolgen we het verhaal over de Adrichemmer en Breesaaper Tienden, waarvan de geschiedenis terug gaat tot de eerste schriftelijke gegevens over Velsen in de achtste eeuw. Het gebied waar deze tienden geheven werden heeft door de eeuwen heen meerdere landschappelijke veranderingen ondergaan, veroorzaakt door de natuur en door de mens.
Vanaf de 17e eeuw tot in de 19e eeuw lag hier een zeer fraai afwisselend landschap met zomerverblijven en boerderijen. Van dit alles is nauwelijks iets overgebleven. In dit artikel ga ik in op de geschiedenis van de boerderijen in de Breesaap dat, zoals in het vorige artikel vermeld, een onderdeel is geweest van Adrichem. Op de geschiedenis van boerderijen in het overige gebied van het voormalige Adrichem hoop ik later terug te komen in één of meerdere artikelen.

 

3. Registratie nr.: 00068  
Claude de Salgas, Sieur Pelet de Narbonne (1728-1813)
Artikel -- Ledenbulletin 31           (2008)    [J.M.J. Buurman-Boreel]
CLAUDE de SALGAS, kwam als gouverneur-leermeester van de kinderen van Jacob Janz. BOREEL, in de 18de eeuw bij ons in de familie. Hij werd zeer gewaardeerd, de kinderen waren dol op hem. Toen deze volwassen waren, werd hij Secretaris-medewerker van hun vader, die intussen Ambassadeur in Engeland was geworden, op diens kantoor te Londen. Later werd hij ook Gouverneur-opvoeder van de Prins van Wales.
 

4. Registratie nr.: 00069  
57 Conserveren
Artikel -- Ledenbulletin 31           (2008)    [Piet Diemeer]
De noodzaak van het conserveren van het dagelijks voedsel voor mens (graanproducten, grutterswaren) en dier (hooi, etc.) is al vele eeuwen oud. In de oogsttijd en zeker bij overvloedige oogsten moest de oogst verzameld en bewaard worden, vooral voor de wintermaanden. Veel voedsel bedierf in korte tijd. Door de eeuwen heen ontwikkelde men methodes om bederf te voorkomen. De oudste vorm van conserveren is het drogen. Droog opgeslagen werden zoal fruit, groenten, vlees en vis. Soms ging aan het drogen een bewerking vooraf zoals zouten of roken, met name bij vlees, vis en groenten. Ook kende men het met vet, paraffine of was luchtdicht afsluiten van potten, alsmede het bewaren in het zuur (azijn) van bepaalde producten; denk daarbij aan uitjes en augurken. Er is een tijd geweest dat zout erg duur was (men betaalde de soldaten er zelfs mee uit) en men overging op azijn.
 

5. Registratie nr.: 00070  
De Generaal, Jonkheer Willem François Boreel (1775-1851)
Artikel -- Ledenbulletin 31           (2008)    [A. van Oosterom]
Het regiment Huzaren van Boreel is niet het oudste onderdeel van de Nederlandse krijgsmacht, maar het behoort wel tot de meeste bekende. Het kreeg bij de oprichting de naam Regiment Huzaren nr. 4. In 1947 zou het de naam Huzaren van Boreel krijgen, als een laat eerbetoon aan de oprichter ervan. Dat was, in 1813, Willem François Boreel, geboren te Amsterdam op 15 september 1775. In zijn militaire dienststaat is hij vermeld als Willem Frans Boreel. In de verslagen van de krijgsverrichtingen waaraan hij deelnam wordt hij veelal Willem Boreel genoemd. Wij zullen hier, juist als in de familie Boreel gebruikelijk is, de naam Willem François blijven gebruiken.
 

6. Registratie nr.: 00071  
Een geschenk van Willem V aan Jacob Boreel in 1768
Artikel -- Ledenbulletin 31           (2008)    [Fries Berkhout]
De plaquettes stellen twee olieverfportretten in geornamenteerde gouden lijsten voor. Volgens Christie’s destijds waren dat Keizer Joseph II en Marie Joséphine van Oostenrijk, naar portretten door A.R. Mengs. Dat is echter uit iemands duim gezogen. Het zijn duidelijk kopieën naar portretten door George Ziesenis (thans in het Mauritshuis te Den Haag, voorstellende Willem V en Wilhelmina van Pruissen. We kunnen aannemen dat die portretplaquettes cadeau gegeven zijn aan de gastheer Jacob Jansz. Boreel tijdens of kort na het bezoek dat Willem V en zijn echtgenote van 24 tot 29 mei 1768 aan Beeckestijn brachten, alvorens een officieel bezoek aan Amsterdam te brengen.
 

7. Registratie nr.: 00072  
De mogelijkheid van een ringwalburg in Beverwijk
Artikel -- Ledenbulletin 31           (2008)    [Michel Tuin]
Wie het verloop van het stratenplan uit 1972 nabij de Kerkbuurt in Beverwijk nader onder de loep neemt, zal een detail opmerken dat op het eerste gezicht geen rol van betekenis speelt: de Jan Alsweg maakt een vreemde kromme vanaf de Koningstraat in noordwaardse richting. Deze Jan Alsweg wordt op de schetsen en tekeningen van Van Breen in 1632 en 1648 Heereweg genoemd en is de doorgaande route vanaf de Koningstraat naar de Grote Houtweg. Op het stratenplan uit de jaren zeventig van de vorige eeuw komt nog dezelfde curve voor als bij Van Breen. Hoewel de naam Heereweg in later tijd gegeven zal zijn aan de doorgaande route, kunnen we ons afvragen waarom deze onlogische omweg bestaat naar het vervolg van de Heereweg, de huidige Grote Houtweg. En dient zich de volgende vraag aan: herkennen wij op deze plek een topografisch overblijfsel van een ringwalburg uit de Vroege Middeleeuwen (875 – 1100 n.C.)?
 

 

Uitgebreid zoeken

Laatste wijziging binnen getoonde publicaties: 29 oktober 2018