Homepage MK Documenten MK Zoekresultaat

Zoekresultaat:    Ledenbulletin 32   (in veld: Bron)     

Aantal gevonden publicaties : 6   (uit: 277)


Uitgebreid zoeken
Gesorteerd op:  Registratie nr.

Klik op publicatie voor vergroting en meer informatie

1. Registratie nr.: 00073  
De boerderijen langs de Aercommerbuerwech
Artikel -- Ledenbulletin 32           (2009)    [Jan Morren]
Dit verhaal gaat over de boerderijen die rond 1900 nog stonden rond de watertoren aan de Evertsenstraat in IJmuiden. Aan het eind van de 16e eeuw stonden deze boerderijen langs de Aercommerbuerwech of Adrichemmerbuurweg, die liep langs het tracé van de huidige Velserduinweg en de Frans Naereboutstraat. Het waren mogelijk de opvolgers van de boerderijen in de villa Adrichem, zoals is besproken in het artikel de Adrichemmer en Breesaper tienden in Ledenbulletin 30 van het Historisch Genootschap Midden- Kennemerland, uitgegeven in 2007.
 

2. Registratie nr.: 00074  
De Grote Kerk van Beverwijk
Artikel -- Ledenbulletin 32           (2009)    [Marcel Lindeman]
Om de geschiedenis van de Grote Kerk enigszins in de juiste context te plaatsen beginnen we dit verhaal bij het begin. We starten rond het jaar 500, toen de Goten de stad Rome innamen en plunderden en er een eind kwam aan het West-Romeinse Rijk.
Het verdwijnen van de Romeinen betekende op de meeste plaatsen een terugval tot een zeer primitieve vorm van boerengemeenschapjes, levend van wat landbouw, veeteelt en het verzamelen en jagen.
In sommige streken wist het Christendom zich te handhaven en de plaatselijke kerk werd de enige organisatie in het leven van de mensen die nog directe invloed had.
De Kerk overleefde als instituut de val van het Rijk en bleef met haar Romeinse, efficiënte organisatievorm het enige restant van een “europees”, dat wil zeggen: bevolkingsgroepen overstijgend, instituut in het voormalige Rijk.

 

3. Registratie nr.: 00075  
Houd dan de Lofzang gaande
Artikel -- Ledenbulletin 32           (2009)    [Piet Kelder]
Notities over het Christian Müller orgel.
Het orgel is gebouwd door de bekende orgelbouwer Christian Müller uit Amsterdam. Diens eerste vrouw, Elisabeth van den Berg, was in 1721 overleden. Op 2 oktober van datzelfde jaar ging hij in ondertrouw met de 19-jarige Catharine van Beverwijk. Müller was in die dagen een van de meest toonaangevende orgelbouwers in de hoofdstad. Zijn prestaties waren in Leeuwarden en in de St-Bavo te Haarlem te bewonderen en hij genoot veel aanzien, ook buiten de grenzen.

 

4. Registratie nr.: 00076  
Marie Françoise Berkhout
Artikel -- Ledenbulletin 32           (2009)    [Fries Berkhout]
Mijn tante Marie Berkhout was tot aan haar dood lid van de Haarlemse kring van Soroptimisten, waar ze veel vriendschap ondervond. Na haar overlijden vond ik in haar papieren de handgeschreven tekst van haar levensbeschrijving. De open benadering van haar levensgeschiedenis, waarin ze zich vooral op haar opleiding en werk concentreerde, past geheel bij haar stijl van leven. Zij kon goed leiding geven aan moeilijke tieners, maar ook aan oudere vrouwen, op het werk alle steeds meisjes genaamd, en werd door velen gewaardeerd.Zij was altijd zeer actief en practisch bezig, tot ruim na haar negentigste verjaardag.
Dit verhaal over Kinheim is het eerste gedeelte van een vertelling op een bijeenkomst van de Soroptimisten op 25 oktober 1938. Het origineel bevindt zich in het familiearchief Berkhout.

 

5. Registratie nr.: 00077  
Mijlpalen in Kennemerland
Artikel -- Ledenbulletin 32           (2009)    [Aad Kok]
Langs de Alkmaarseweg in Beverwijk kan een passant met een oplettend oog er nog vier van vinden en langs de Velserweg nog twee. Velsen-Noord heeft er langs de Wijkerstraatweg nog twee staan. Langs de Rijksstraatweg kan een onderzoekende fietser of voetganger er nog 18 aantreffen en in de gemeente Castricum staan er langs de Haarlemmerweg nog zeven en in de Dorpsstraat ook nog twee. In Limmen zijn er vermoedelijk nog vier. In Heiloo heb ik er tot nu toe geen gevonden.
Het gaat om meestal witte paaltjes met een oranje bovenkant. Ze zijn van steen, beton of ijzer gemaakt. Ze zijn vaak ernstig beschadigd of nauwelijks leesbaar meer. Er staan cijfers op, bijvoorbeeld “18”, of “18” en daaronder “5”. Dat zijn afstanden: 18 km of 18 km en 500 m. Ze stonden om de 100 meter langs een rijksweg en de juiste naam zou dan ook hectometerpaaltjes zijn. Maar op de wandelkaart van Christiaan E.Sepp uit 1902 staat elk tiende paaltje, het kilometerpaaltje, nog steeds vermeld met de letters “MP” erbij. En dat staat duidelijk voor mijlpaal.

 

6. Registratie nr.: 00078  
Iedere Beverwijker kolen van Strijker
Artikel -- Ledenbulletin 32           (2009)    [Cor Castricum]
Van kolen en witgoed.
In de jaren vijftig van de vorige eeuw was Ab Strijker beginnend kolenhandelaar in de Peperstraat.
Ongetwijfeld zijn er velen onder onze lezers die zich Strijker nog goed herinneren.

 

 

Uitgebreid zoeken

Laatste wijziging binnen getoonde publicaties: 9 augustus 2020