Homepage MK Documenten HGMK Zoekresultaat

Zoekresultaat:    Ledenbulletin 35   (in veld: Bron)     

Aantal gevonden publicaties : 8   (uit: 277)


Uitgebreid zoeken
Gesorteerd op:  Registratie nr.

Klik op publicatie voor vergroting en meer informatie

1. Registratie nr.: 00090  
1811-2011, 200 jaar na het bezoek van Napoleon aan Kennemerland
Artikel -- Ledenbulletin 35           (2011)    [A. van Oosterom]
In deze bijdrage zal aan het bezoek van Napoleon aan Kennemerland aandacht worden besteed, maar dan wel in een ruime context van eraan voorafgaande gebeurtenissen, zowel in ons land als ook in Europa. Want die gebeurtenissen op het einde van de 18e en het begin van de 19e eeuw hebben een onuitwisbaar stempel gedrukt op de geschiedenis. Daarom ook vormt dat bezoek van 200 jaar geleden een goede aanleiding om nog eens stil te staan bij die periode.
Er gebeurde in betrekkelijk korte tijd zoveel in Europa, dat het aangeven van de context van dit bezoek uit 1811 noodzakelijkerwijs wel beperkt moet blijven tot een schets op hoofdlijnen, met hier en daar details en anekdotes die vooral betrekking hebben op ons eigen land.

 

2. Registratie nr.: 00091  
De hoogte van de weermuur van Kasteel Oosterwijk in Beverwijk
Artikel -- Ledenbulletin 35           (2011)    [Michel Tuin]
Van het Huis ter Wijc, ook bekend als het Huis van Foreest of kasteel Oosterwijk, bevinden de resten zich op het eiland in de Oosterwijkvijver aan de Laan der Nederlanden in Beverwijk. In de jaren zestig van de vorige eeuw concludeerde men na archeologisch onderzoek door de R.O.B. dat er sprake was van twee bouwfases van het kasteel. Een eerste bouwfase betrof een woontoren van 8.80 bij 8.90 meter. Deze woontoren werd omstreeks 1250 gebouwd.
Verder concludeerde men uit de sporen een tweede bouwfase daterend vanaf 1400. Op een rechthoekige plattegrond kwamen de fundamenten van een hoektoren en een weermuur aan het licht. De fundamenten van de muur omsloten het terrein volledig. In de rapportage met resultaten van dit onderzoek wordt verder geen aandacht besteed aan deze muur. In dit korte artikel wil ik proberen de hoogte van de weermuur van kasteel Oosterwijk globaal te achterhalen.

 

3. Registratie nr.: 00092  
Gerrit Bakker, een gewone jongen die naar zee ging
Artikel -- Ledenbulletin 35           (2011)    [Drs. A. Schweitzer; C.O. Hindriks]
In 1861 -nu 150 jaar geleden- werd in Heemskerk een jongen geboren. Een gewone jongen die Gerrit werd genoemd. Zijn vader was timmerman en heette Hendrik Bakker, zijn moeder was Sophia Christiana Koster. Over het leven van mensen zoals Hendrik, Sophia en Gerrit weten we over het algemeen vrij weinig, maar in dit geval is het toeval ons welgezind. Gerrit Bakker ging namelijk op zijn zestiende naar zee en deed op zijn reizen nieuwe ervaringen op, waarover hij in brieven naar zijn ouders uitgebreid verslag deed. Op een zeereis naar Brake in Duitsland verging begin oktober 1877 het schip waarop hij was aangemonsterd. Gerrit heeft dit ongeval niet overleefd en is dus op zee gebleven. Zijn correspondentie met thuis is bewaard gebleven en daaruit komen we nu het nodige te weten over Gerrit, over zijn familie en over de mensen die hij heeft ontmoet.
Dit artikel gaat over zijn familie, zijn omgeving en zijn leven, dat dus maar 16 jaar heeft mogen duren.

 

4. Registratie nr.: 00093  
Het huis van de meestertimmerman
Artikel -- Ledenbulletin 35           (2011)    [Jan Morren]
In het dorp Velsen staat een huis aan de huidige Meervlietstraat met de nummers 34 en 36. Ooit woonde daar de meestertimmerman Jacob Gaijkema. Het is een opvallend huis met een fraaie erker over de beide verdiepingen. Ook het interieur herinnert aan vroegere tijden en hierin zijn aanwijzingen te vinden dat de timmerman die hier in de 18e eeuw woonde, niet onbemiddeld was. Hij bezat nog meer woningen in het dorp, waarvan er enkele in dit artikel zullen worden genoemd.
De naam Gaijkema werd door de tijd heen verschillend geschreven. In dit artikel houden we de meest voorkomende schrijfwijze aan, namelijk Gaijkema.

 

5. Registratie nr.: 00094  
Julianaplein en De Zwaanstraat, Archeologisch onderzoek in Wijk aan Zee
Artikel -- Ledenbulletin 35           (2011)    [E. Lohof]
De herindeling van de De Zwaanstraat en de aanleg van een drainagesysteem in het Julianaplein te Wijk aan Zee maakten een archeologisch onderzoek noodzakelijk dat plaatsvond in september 2005 (een Inventariserend archeologisch onderzoek in de vorm van proefsleuven), februari 2006 (Archeologische begeleiding in de De Zwaanstraat) en eind 2005 en begin 2006 (een Defintief Archeologisch onderzoek op het Julianaplein). Tenslotte was er in mei 2006 nog een Archeologische begeleiding van de aanleg van de watertafel op het Julianaplein.
 

6. Registratie nr.: 00095  
Kloosterstraat 34
Artikel -- Ledenbulletin 35           (2011)    [E. Lohof]
Vergane Glorie of Behoud door Ontwikkeling, een belangrijk monument om trots op te zijn!
In de Kloosterstraat van Beverwijk staat een eigenaardig oud pandje. Het ziet er vervallen uit, maar als we het schetsboekje van Daniel van Breen erbij halen2, dan zien we op dezelfde locatie een schets waar drie panden staan. Wanneer het huidige pandje aan de Kloosterstraat een van deze bouwblokjes is, dan is dit pand een van de oudste profane of wereldlijke bouwwerken die de gemeente Beverwijk rijk is.

 

7. Registratie nr.: 00096  
Stoutenbeek
Artikel -- Ledenbulletin 35           (2011)    [Cor Castricum]
Na hun huwelijk verhuisde het echtpaar Willem Stoutenbeek en Hermine Verkes van Haarlem naar Beverwijk. Ze kochten de percelen op Breestraat 65 en 67 plus Nieuwstraat 17. Op Breestraat 65 was de bakkerij van Klaas Tegel gevestigd. Deze namen zij op 27 oktober 1869 over met de bedoeling de bakkerij onder eigen naam voort te zetten. Stoutenbeek had dus niet de bedoeling in Beverwijk een kledingzaak te beginnen, maar dacht furore te maken in het bakkersvak. De zaak telde vele klanten, maar de gezondheid van Willem Stoutenbeek gooide roet in het eten. Zijn astma maakte het hem onmogelijk het bakkersvak te blijven uitoefenen.
 

8. Registratie nr.: 00097  
Tabak in en rond Beverwijk in de Tweede Wereldoorlog
Artikel -- Ledenbulletin 35           (2011)    [Cor Castricum]
Toen de Duitsers nederland in 1940 waren binnengevallen stagneerde de aanvoer van grondstoffen al snel. En zo kwamen ook de tabaksvoorraden in het gedrang.
Daardoor telde de IJmond een groeiend aantal tabakstelers. De geestgronden leken voor de tabaksteelt het proberen waard. De tabaksteelt in Heemskerk moet op een of andere wijze redelijk hebben voldaan, want in 1951 rezen er plannen om de tabaksteelt aldaar te hervatten. De reden hiertoe was de verwachting, dat de import van tabak wel eens kon gaan stagneren, omdat deze aanvoer vanuit het oude en koloniale Nederlands-IndiŽ zou kunnen komen te vervallen door de verzelfstandiging van het huidige IndonesiŽ.

 

 

Uitgebreid zoeken

Laatste wijziging binnen getoonde publicaties: 9 augustus 2020