Homepage MK Documenten HGMK Zoekresultaat

Zoekresultaat:    Ledenbulletin 37   (in veld: Bron)     

Aantal gevonden publicaties : 6   (uit: 277)


Uitgebreid zoeken
Gesorteerd op:  Registratie nr.

Klik op publicatie voor vergroting en meer informatie

1. Registratie nr.: 00102  
Het huis aan het Haerlemmervoetpadt
Artikel -- Ledenbulletin 37           (2013)    [Jan Morren]
Het huis aan het Haerlemmervoetpadt staat in Velsen-Zuid aan de huidige Hoofdbuurtstraat 5, bij de hoek met de Zuiderdorpstraat. Wanneer het huis is gebouwd is niet bekend, maar het zal zeker dateren uit de 17e eeuw. De huidige Hoofdbuurtstraat had in vroeger tijd de naam Haerlemmervoetpadt. Het huis heeft door de tijd heen geen naam gehad, daarom noemen wij het gemakshalve het huis aan het Haerlemmervoetpadt. Daar de geschiedenis van het huis aan het Haerlemmervoetpadt veel overlap heeft met die van het huis van de metselaar wordt die in dit artikel in het kort behandeld.
 

2. Registratie nr.: 00103  
Lb37 het huis van de metselaar
Artikel -- Ledenbulletin 37           (2013)    [Jan Morren]
Het huis van de metselaar staat aan de Middendorpstraat 1a in het oude dorp Velsen. Het is duidelijk herkenbaar aan het troffeltje, dat prijkt in de top van de gevel aan de zijde van de Hoofdbuurtstraat. Het is niet duidelijk wanneer dit huis gebouwd is maar het huis behoort tot de oude bebouwing van het dorp en zal zeker dateren uit de 17e eeuw. In dit huis woonde ooit een metselaar en het staat nu bekend als het huis van de metselaar. In dit artikel wordt de totale bekende geschiedenis van dit huis en zijn bewoners en of eigenaren beschreven.
 

3. Registratie nr.: 00104  
Jan Melgerd, smid, brandweerman, geschiedschrijver
Artikel -- Ledenbulletin 37           (2013)    [Ton van Oosterom]
Bij toeval kreeg ik een aantal papieren in handen uit de nalatenschap van Jan Melgerd. Deze had vele jaren een smederij annex rijwielzaak in het dorp Velsen, totdat hij in 1939 naar Beverwijk verhuisde.
Melgerd komt uit deze gegevens naar voren als een man met een brede belangstelling, niet alleen voor familiezaken maar ook voor wat er in zijn dorp en in de wereld om hem heen gebeurde. Daarbij was het bijzondere, dat hij klaarblijkelijk de behoefte voelde om veel van die gebeurtenissen ook vast te leggen. Zo is er bij die papieren een boeiend geschreven verslag van de vele jaren dat hij actief was in de Velsense brandweer. Hij beschrijft daarin
een periode die een halve eeuw brandweerhistorie behelst, tussen 1882 en 1931.

 

4. Registratie nr.: 00105  
Middeleeuws lakenlood uit Beverwijk
Artikel -- Ledenbulletin 37           (2013)    [Michel Tuin]
Een archeologisch onderzoek in Enkhuizen bracht in 2005 twee lakenloodjes aan het licht die door de onder zoekers in hun rapportage als niet nader determineerbaar werden vermeld. Bij de inventarisatie op het archeologisch depot in Wormer van de metaalvondsten afkomstig van dit onderzoek, werden de twee lakenloden herkend als mogelijk afkomstig uit Wijc (Beverwijk). In de loodjes is het stadswapen van Wijc
gestempeld; drie Franse lelies op rij en een blok daaronder. Het is niet vreemd dat de loodjes in eerste instantie niet werden herkend. Er bestaan namelijk geen identieke loodjes die als vergelijkingsmateriaal kunnen dienen en ze zijn daarom volstrekt uniek te noemen.

 

5. Registratie nr.: 00106  
Obe van der Klei
Artikel -- Ledenbulletin 37           (2013)    [Cor Castricum]
In onze serie over de Beverwijkse middenstand van de Breestraat hoort zeker ook de juwelierszaak Obe van der Klei thuis. De zaak deed in goud, zilver en uurwerken enz. en had zich op 26 oktober 1940 gevestigd in het perceel Breestraat 2A waar voorheen het sigarenmagazijn van de firma Buitenhuis was gevestigd, als filiaal van het bedrijf op de Zeestraat hoek Baanstraat. Vr 1916 was het een winkelpand van het sigarenbedrijf Gebroeders Majoor geweest.
 

6. Registratie nr.: 00107  
Van Vuuren Elektrotechniek
Artikel -- Ledenbulletin 37           (2013)    [Ge Hofman]
Het geel-blauwe werkmaterieel van Van Vuuren Elektrotechniek BV is voor velen uit de IJmond en omgeving een bekend gezicht. Het bedrijf is dan ook al heel wat jaren gevestigd in Beverwijk.
Maar het had haar oorsprong in Velsen-Noord. In 1925, op 17 oktober, richtte Jan W.A. van Vuuren samen met zijn vrouw Anna E. de Vries zijn bedrijf op en hij begon daar met elektrotechnische werkzaamheden vanaf de Melklaan 18. In deze moeilijke periode startten ze met de fabricage van een voor die tijd vooruitstrevend stukje huishoudelijk gereedschap: de stofzuiger. Jarenlang werd deze machine gebouwd onder de naam de Vuurpijl en die heeft feitelijk aan de basis van dit bedrijf gestaan.

 

 

Uitgebreid zoeken

Laatste wijziging binnen getoonde publicaties: 9 augustus 2020