Homepage MK Documenten HGMK Zoekresultaat

Zoekresultaat:    2005-2010     

Aantal gevonden publicaties : 57   (uit: 277)

Getoond wordt publicatie : 1 t/m 30


Uitgebreid zoeken
Gesorteerd op:  Registratie nr.

Zoekresultaat verdeeld over 2 pagina's, met elk (max.) 30 publicaties:

1   2       Volgende       Eind

Klik op publicatie voor vergroting en meer informatie

1. Registratie nr.: 00055  
100 jaar veilingklok
Artikel -- Ledenbulletin 29           (2006)    [Piet Diemeer]
In 2003 was het honderd jaar geleden dat het elektrisch afmijntoestel werd geïntroduceerd bij de groenteveilingen in Nederland. Tot dan werd er met de mond ‘gemijnd’. We willen graag met u beleven hoe het de honderdjarige is vergaan.
 

2. Registratie nr.: 00056  
Op zoek naar het kasteel van Albert Banjaert, deel II
Artikel -- Ledenbulletin 29           (2006)    [Jean Roefstra]
Een eerste poging tot gericht archeologisch onderzoek naar Banjaert
 

3. Registratie nr.: 00057  
Hoe ver is de overkant
Artikel -- Ledenbulletin 29           (2006)    [Jan van der Linden]
 

4. Registratie nr.: 00058  
De eerste Beverwijkse slachtoffers van het fascisme
Artikel -- Ledenbulletin 29           (2006)    [Jan van der Linden]
Op 5 mei a.s. herdenken wij weer dat Nederland en Beverwijk bevrijd werden van het fascisme. Pieter Steven Berger, Jan Berghuis, Gerrit Dekker, August Henri Louis Elink Sterk, Johannes Wilhelm Matthias Huider, Jan Dirk Rijvordt, Johannes Wilgenhof, Johan Cornelis Schammeldt en Nicolaas Wagenaar waren de Beverwijkers die sneuvelden tijdens de gevechten in de meidagen van 1940. Zij waren echter niet de eerste Beverwijkse slachtoffers van het fascisme. Tijdens de Spaanse burgeroorlog (1936-1939) waren tien Beverwijkse jongens vol idealisme naar Spanje vertrokken om te vechten tegen het fascisme. Twee van hen verloren daar hun leven en keerden niet terug. Alle tien hadden ze zich gemeld als vrijwilliger van de Internationale Brigade, een leger van ultra-linkse socialisten en communisten. Tien Beverwijkers was een relatief hoog aantal. Hoe communistisch was Beverwijk toen?
 

5. Registratie nr.: 00059  
Hofstede De Groenepoort of Wijkeroog
Artikel -- Ledenbulletin 29           (2006)    [Jan Morren]
De hofstede De Groenepoort lag aan de Heerenwech. Dit is nu de Wijkerstraatweg in Velsen-Noord.
De hofstede lag in het gebied van een andere hofstede die aan het begin van de 18e eeuw de naam Wijkeroog kreeg. Tussentijds werd de hofstede tijdelijk verenigd met de hofstede Bellevue en daarbij kreeg het geheel de naam Bellevue. De naam Wijkeroog keerde later terug. De hofstede zal deze naam ontleend hebben aan het feit dat men uitzicht had op Beverwijk dat vanouds De Wijk werd genoemd.

 

6. Registratie nr.: 00060  
De Adrichemmer en Breesaper tienden
Artikel -- Ledenbulletin 30           (2007)    [Jan Morren]
Tien den waren heffingen op de opbrengsten van de oogst op landbouwakkers. Een boer die land bewerkte waarop de tiendenplicht ruste moest per jaar een tiende deel van zijn oogst afdragen aan de persoon die over dat land het tiendenrecht bezat. Aanvankelijk gebeurde die afdracht in natura en sloeg de persoon die het tiendenrecht bezat de afgedragen landbouwproducten op in de zogenaamde tiendenschuur. Later gebeurde de afdracht in geld, dit naar de geschatte opbrengstwaarde van de oogst.
Dit zal ook gebeurd zijn bij de Adrichemmertienden. Vermoedelijk zijn de Adrichemmer tienden de oudste tiendenheffingen in Velsen. De Breesaper tienden zijn voor zover we kunnen nagaan een latere afscheiding van de Adrichemmer tienden.

 

7. Registratie nr.: 00061  
Onderzoek naar de Italiaanse afkomst van het geslacht Boreel
Artikel -- Ledenbulletin 30           (2007)    [J.M.J. Buurman-Boreel]
In 1953 kreeg ik de Familie-genealogie in handen, die omstreeks 1895 in drievoud is gemaakt en waarvan mijn grootvader, Jhr. Henri Etienne Gustave Boreel (1866-1908) een exemplaar bezat. Dit is het begin geworden van mijn genealogisch werk.
De uitgave van het bijboekje bij het Nederlands Adelsboek 1948 heb ik onlangs op internet herlezen.
Dat gegeven is voor mij de aanleiding om in onderstaande stellingen een ander beeld te geven van de afkomst van mijn familie. Ik ben hiervoor op internet gaan zoeken naar de voorouders in Italië van Ruffelaert Boureel, wiens naam in het Italiaans Ruffino Borelli moet zijn geweest. In België staat hij in franse geschriften vermeld als Ruffard Bourell of Boureel.

 

8. Registratie nr.: 00062  
De Gebroeders Docter
Artikel -- Ledenbulletin 30           (2007)    [Cor Castricum]
In het boek ‘Beverwijk en zijn industriële geschiedenis’ is het bedrijf van de Gebroeders Docter niet heel uitvoerig beschreven. Slechts de summiere gegevens uit het Handelsregisterarchief en enkele krantenknipsels waren destijds mijn bronnen. Een in november vorig jaar in Nieuwsblad ‘De Kennemer’ geplaatste oproep om meer informatie te verkrijgen leverde 15 reacties op. Het resultaat van deze aanvulling op wat we reeds wisten ligt nu voor u.
 

9. Registratie nr.: 00063  
Mensing
Artikel -- Ledenbulletin 30           (2007)    [Cor Castricum; Hans Mensing]
Van limonadefabriekje tot mineraalwater- en limonadefabriek en groothandel in gedistilleerde dranken
 

10. Registratie nr.: 00064  
Over Beverwijk en Van Beverwijck
Artikel -- Ledenbulletin 30           (2007)    [Herman J.E. Palm]
Al meer dan 30 jaar heeft niet alleen de geschiedenis van Beverwijk mijn belangstelling maar ook de geschiedenis der geneeskunde. Om die reden had het boek Alle de Wercken van Johan van Beverwijck, een van de populairste medische boeken uit de 17de eeuw, een onweerstaanbare aantrekkingskracht op mij. Ik was dan ook bijzonder verheugd toen ik dat werk enige tijd geleden op een veiling kon verwerven.
Niet alleen is de naam van de schrijver gerelateerd aan Beverwijk, maar ook bevat het boek een Beverwijkse verrassing.

 

11. Registratie nr.: 00065  
De warmoezenier
Artikel -- Ledenbulletin 30           (2007)    [Piet Diemeer]
Warmoes en warmoezenier zijn begrippen die in de middeleeuwen zijn ontstaan. Monniken en kruisvaarders namen vaak uit het midden-oosten en Turkije diverse vreemde kruiden mee.
De kloostertuinen ontstonden reeds vroeg en werden tevens gebruikt om vele fruit- en groentesoorten, maar ook geneeskrachtige kruiden te veredelen. Ook ontdekkingsreizigers zorgden vaak voor nieuwe gewassen. Aangezien het ontstaan van het begrip warmoezenier weinig bekendheid geniet wil ik trachten dit nader te omschrijven.

 

12. Registratie nr.: 00066  
Anna Maria Boreel (1738-1781)
Artikel -- Ledenbulletin 31           (2008)    [A. van Oosterom]
Een vorstelijk graf voor een telg van de Boreels uit Velsen
 

13. Registratie nr.: 00067  
De boerderijen in de Breesaap
Artikel -- Ledenbulletin 31           (2008)    [Jan Morren]
Hiermee vervolgen we het verhaal over de Adrichemmer en Breesaaper Tienden, waarvan de geschiedenis terug gaat tot de eerste schriftelijke gegevens over Velsen in de achtste eeuw. Het gebied waar deze tienden geheven werden heeft door de eeuwen heen meerdere landschappelijke veranderingen ondergaan, veroorzaakt door de natuur en door de mens.
Vanaf de 17e eeuw tot in de 19e eeuw lag hier een zeer fraai afwisselend landschap met zomerverblijven en boerderijen. Van dit alles is nauwelijks iets overgebleven. In dit artikel ga ik in op de geschiedenis van de boerderijen in de Breesaap dat, zoals in het vorige artikel vermeld, een onderdeel is geweest van Adrichem. Op de geschiedenis van boerderijen in het overige gebied van het voormalige Adrichem hoop ik later terug te komen in één of meerdere artikelen.

 

14. Registratie nr.: 00068  
Claude de Salgas, Sieur Pelet de Narbonne (1728-1813)
Artikel -- Ledenbulletin 31           (2008)    [J.M.J. Buurman-Boreel]
CLAUDE de SALGAS, kwam als gouverneur-leermeester van de kinderen van Jacob Janz. BOREEL, in de 18de eeuw bij ons in de familie. Hij werd zeer gewaardeerd, de kinderen waren dol op hem. Toen deze volwassen waren, werd hij Secretaris-medewerker van hun vader, die intussen Ambassadeur in Engeland was geworden, op diens kantoor te Londen. Later werd hij ook Gouverneur-opvoeder van de Prins van Wales.
 

15. Registratie nr.: 00069  
57 Conserveren
Artikel -- Ledenbulletin 31           (2008)    [Piet Diemeer]
De noodzaak van het conserveren van het dagelijks voedsel voor mens (graanproducten, grutterswaren) en dier (hooi, etc.) is al vele eeuwen oud. In de oogsttijd en zeker bij overvloedige oogsten moest de oogst verzameld en bewaard worden, vooral voor de wintermaanden. Veel voedsel bedierf in korte tijd. Door de eeuwen heen ontwikkelde men methodes om bederf te voorkomen. De oudste vorm van conserveren is het drogen. Droog opgeslagen werden zoal fruit, groenten, vlees en vis. Soms ging aan het drogen een bewerking vooraf zoals zouten of roken, met name bij vlees, vis en groenten. Ook kende men het met vet, paraffine of was luchtdicht afsluiten van potten, alsmede het bewaren in het zuur (azijn) van bepaalde producten; denk daarbij aan uitjes en augurken. Er is een tijd geweest dat zout erg duur was (men betaalde de soldaten er zelfs mee uit) en men overging op azijn.
 

16. Registratie nr.: 00070  
De Generaal, Jonkheer Willem François Boreel (1775-1851)
Artikel -- Ledenbulletin 31           (2008)    [A. van Oosterom]
Het regiment Huzaren van Boreel is niet het oudste onderdeel van de Nederlandse krijgsmacht, maar het behoort wel tot de meeste bekende. Het kreeg bij de oprichting de naam Regiment Huzaren nr. 4. In 1947 zou het de naam Huzaren van Boreel krijgen, als een laat eerbetoon aan de oprichter ervan. Dat was, in 1813, Willem François Boreel, geboren te Amsterdam op 15 september 1775. In zijn militaire dienststaat is hij vermeld als Willem Frans Boreel. In de verslagen van de krijgsverrichtingen waaraan hij deelnam wordt hij veelal Willem Boreel genoemd. Wij zullen hier, juist als in de familie Boreel gebruikelijk is, de naam Willem François blijven gebruiken.
 

17. Registratie nr.: 00071  
Een geschenk van Willem V aan Jacob Boreel in 1768
Artikel -- Ledenbulletin 31           (2008)    [Fries Berkhout]
De plaquettes stellen twee olieverfportretten in geornamenteerde gouden lijsten voor. Volgens Christie’s destijds waren dat Keizer Joseph II en Marie Joséphine van Oostenrijk, naar portretten door A.R. Mengs. Dat is echter uit iemands duim gezogen. Het zijn duidelijk kopieën naar portretten door George Ziesenis (thans in het Mauritshuis te Den Haag, voorstellende Willem V en Wilhelmina van Pruissen. We kunnen aannemen dat die portretplaquettes cadeau gegeven zijn aan de gastheer Jacob Jansz. Boreel tijdens of kort na het bezoek dat Willem V en zijn echtgenote van 24 tot 29 mei 1768 aan Beeckestijn brachten, alvorens een officieel bezoek aan Amsterdam te brengen.
 

18. Registratie nr.: 00072  
De mogelijkheid van een ringwalburg in Beverwijk
Artikel -- Ledenbulletin 31           (2008)    [Michel Tuin]
Wie het verloop van het stratenplan uit 1972 nabij de Kerkbuurt in Beverwijk nader onder de loep neemt, zal een detail opmerken dat op het eerste gezicht geen rol van betekenis speelt: de Jan Alsweg maakt een vreemde kromme vanaf de Koningstraat in noordwaardse richting. Deze Jan Alsweg wordt op de schetsen en tekeningen van Van Breen in 1632 en 1648 Heereweg genoemd en is de doorgaande route vanaf de Koningstraat naar de Grote Houtweg. Op het stratenplan uit de jaren zeventig van de vorige eeuw komt nog dezelfde curve voor als bij Van Breen. Hoewel de naam Heereweg in later tijd gegeven zal zijn aan de doorgaande route, kunnen we ons afvragen waarom deze onlogische omweg bestaat naar het vervolg van de Heereweg, de huidige Grote Houtweg. En dient zich de volgende vraag aan: herkennen wij op deze plek een topografisch overblijfsel van een ringwalburg uit de Vroege Middeleeuwen (875 – 1100 n.C.)?
 

19. Registratie nr.: 00073  
De boerderijen langs de Aercommerbuerwech
Artikel -- Ledenbulletin 32           (2009)    [Jan Morren]
Dit verhaal gaat over de boerderijen die rond 1900 nog stonden rond de watertoren aan de Evertsenstraat in IJmuiden. Aan het eind van de 16e eeuw stonden deze boerderijen langs de Aercommerbuerwech of Adrichemmerbuurweg, die liep langs het tracé van de huidige Velserduinweg en de Frans Naereboutstraat. Het waren mogelijk de opvolgers van de boerderijen in de villa Adrichem, zoals is besproken in het artikel de Adrichemmer en Breesaper tienden in Ledenbulletin 30 van het Historisch Genootschap Midden- Kennemerland, uitgegeven in 2007.
 

20. Registratie nr.: 00074  
De Grote Kerk van Beverwijk
Artikel -- Ledenbulletin 32           (2009)    [Marcel Lindeman]
Om de geschiedenis van de Grote Kerk enigszins in de juiste context te plaatsen beginnen we dit verhaal bij het begin. We starten rond het jaar 500, toen de Goten de stad Rome innamen en plunderden en er een eind kwam aan het West-Romeinse Rijk.
Het verdwijnen van de Romeinen betekende op de meeste plaatsen een terugval tot een zeer primitieve vorm van boerengemeenschapjes, levend van wat landbouw, veeteelt en het verzamelen en jagen.
In sommige streken wist het Christendom zich te handhaven en de plaatselijke kerk werd de enige organisatie in het leven van de mensen die nog directe invloed had.
De Kerk overleefde als instituut de val van het Rijk en bleef met haar Romeinse, efficiënte organisatievorm het enige restant van een “europees”, dat wil zeggen: bevolkingsgroepen overstijgend, instituut in het voormalige Rijk.

 

21. Registratie nr.: 00075  
Houd dan de Lofzang gaande
Artikel -- Ledenbulletin 32           (2009)    [Piet Kelder]
Notities over het Christian Müller orgel.
Het orgel is gebouwd door de bekende orgelbouwer Christian Müller uit Amsterdam. Diens eerste vrouw, Elisabeth van den Berg, was in 1721 overleden. Op 2 oktober van datzelfde jaar ging hij in ondertrouw met de 19-jarige Catharine van Beverwijk. Müller was in die dagen een van de meest toonaangevende orgelbouwers in de hoofdstad. Zijn prestaties waren in Leeuwarden en in de St-Bavo te Haarlem te bewonderen en hij genoot veel aanzien, ook buiten de grenzen.

 

22. Registratie nr.: 00076  
Marie Françoise Berkhout
Artikel -- Ledenbulletin 32           (2009)    [Fries Berkhout]
Mijn tante Marie Berkhout was tot aan haar dood lid van de Haarlemse kring van Soroptimisten, waar ze veel vriendschap ondervond. Na haar overlijden vond ik in haar papieren de handgeschreven tekst van haar levensbeschrijving. De open benadering van haar levensgeschiedenis, waarin ze zich vooral op haar opleiding en werk concentreerde, past geheel bij haar stijl van leven. Zij kon goed leiding geven aan moeilijke tieners, maar ook aan oudere vrouwen, op het werk alle steeds meisjes genaamd, en werd door velen gewaardeerd.Zij was altijd zeer actief en practisch bezig, tot ruim na haar negentigste verjaardag.
Dit verhaal over Kinheim is het eerste gedeelte van een vertelling op een bijeenkomst van de Soroptimisten op 25 oktober 1938. Het origineel bevindt zich in het familiearchief Berkhout.

 

23. Registratie nr.: 00077  
Mijlpalen in Kennemerland
Artikel -- Ledenbulletin 32           (2009)    [Aad Kok]
Langs de Alkmaarseweg in Beverwijk kan een passant met een oplettend oog er nog vier van vinden en langs de Velserweg nog twee. Velsen-Noord heeft er langs de Wijkerstraatweg nog twee staan. Langs de Rijksstraatweg kan een onderzoekende fietser of voetganger er nog 18 aantreffen en in de gemeente Castricum staan er langs de Haarlemmerweg nog zeven en in de Dorpsstraat ook nog twee. In Limmen zijn er vermoedelijk nog vier. In Heiloo heb ik er tot nu toe geen gevonden.
Het gaat om meestal witte paaltjes met een oranje bovenkant. Ze zijn van steen, beton of ijzer gemaakt. Ze zijn vaak ernstig beschadigd of nauwelijks leesbaar meer. Er staan cijfers op, bijvoorbeeld “18”, of “18” en daaronder “5”. Dat zijn afstanden: 18 km of 18 km en 500 m. Ze stonden om de 100 meter langs een rijksweg en de juiste naam zou dan ook hectometerpaaltjes zijn. Maar op de wandelkaart van Christiaan E.Sepp uit 1902 staat elk tiende paaltje, het kilometerpaaltje, nog steeds vermeld met de letters “MP” erbij. En dat staat duidelijk voor mijlpaal.

 

24. Registratie nr.: 00078  
Iedere Beverwijker kolen van Strijker
Artikel -- Ledenbulletin 32           (2009)    [Cor Castricum]
Van kolen en witgoed.
In de jaren vijftig van de vorige eeuw was Ab Strijker beginnend kolenhandelaar in de Peperstraat.
Ongetwijfeld zijn er velen onder onze lezers die zich Strijker nog goed herinneren.

 

25. Registratie nr.: 00079  
Boerderijen langs het noordelijk deel van de Adrichemmerduinen
Artikel -- Ledenbulletin 33           (2010)    [Jan Morren]
Dit is het vierde deel over de geschiedenis van het gebied van de Adrichemmertienden. In dit deel worden de geschiedenissen beschreven van de boerderijen die lagen langs het noordelijk deel van de Adrichemmerduinen. Of deze boerderijen mogelijke opvolgers zijn geweest van de boerderijen in de villa Adrichem zoals is besproken in het artikel de Adrichemmer en Breesaper tienden in Ledenbulletin 30 van het Historisch Genootschap Midden-Kennemerland, uitgegeven in 2007, is niet te bevestigen. In elk geval stonden deze boerderijen in het gebied waar de Adrichemmertienden werden geheven.
 

26. Registratie nr.: 00080  
Claude de Salgas
Artikel -- Ledenbulletin 33           (2010)    [Jan Morren]
Claude de Narbonne Pelet, Baron de Salgas, kreeg een goede opvoeding. Welk onderwijs hij heeft genoten, is mij niet bekend, maar hij zal verschillende talen geleerd hebben, zoals menige jonge Zwitser van goede huize. Daarom waren deze jonge Zwitsers in die tijd zo gewild als gouverneur-leermeester tevens opvoeder van de kinderen van rijke Nederlandse families.
Claude was als jonge man eerst als zodanig aan het Hannoverse Hof werkzaam, maar had het daar blijkbaar niet erg naar de zin. Toen zijn goede vriend Constant de Rebecque d’Hermenches, Kolonel van een Zwitsers regiment in dienst van de Staten-Generaal der Republiek der Verenigde Nederlanden, dit hoorde, ried deze Claude aan bij de Heer Jacob Jansz. Boreel, Raad en Advocaat-Fiscaal ter Admiraliteit te Amsterdam te solliciteren, die op dat moment een gouverneur zocht voor de opvoeding van zijn 5 kinderen. Aldus geschiedde, Claude solliciteerde en werd aangenomen. Daarbij werd hij tevens Secretaris van zijn werkgever.

 

27. Registratie nr.: 00081  
De winkelbibliotheek van kantoorboekhandel Dingler
Artikel -- Ledenbulletin 33           (2010)    [J.G. Frerichs]
Voordat de eerste bibliotheken in het begin van de 20ste eeuw hun deuren openden konden leesliefhebbers voor het lenen van boeken terecht bij de winkelbibliotheek. In Beverwijk was die gevestigd in de kantoorboekhandel van Dingler, aan de Breestraat. De Dingler-winkelbibliotheek was omvangrijk en had een belangrijke regiofunctie: tot uit Assendelft kwamen lezers boeken lenen uit de collectie, die tussen de 6000 en 8000 titels omvatte, inclusief fictie en non-fictie in het Frans, Duits en Engels. De informatie over deze bijzondere voorloper van de openbare bibliotheek heb ik uit de eerste hand: mijn moeder, Marie Belterman, werkte bijna twee decennia lang, van 1924 tot begin 1942, in de kantoorboekhandel van Dingler. Zij kon er met smaak over vertellen.
 

28. Registratie nr.: 00082  
Johann Georg Michael en zijn zoon Johan George Michael
Artikel -- Ledenbulletin 33           (2010)    [A. van Oosterom]
Toen Jacob Boreel Jansz. omstreeks 1758 Johann Georg Michael uitnodigde om vanuit het vorstendom Waldeck en Pyrmont naar ons land te komen en op Boreels Velsense buitenplaats Beeckesteyn1) als gardenier te komen werken, heeft hij niet kunnen vermoeden welke bekendheid zijn Duitse tuinman zou gaan krijgen. Een bekendheid die meer een beroemdheid zou worden en zich tot over onze grenzen zou uitstrekken. Een bekendheid, anderzijds, die ook nog veel over zijn leven onbekend zou laten.
Als gardenier -tuinman dus- hierheen gekomen op een leeftijd van omstreeks twintig jaar, zou hij zich gaan ontwikkelen tot een vernieuwend en vooraanstaand ontwerper van tuinen. Later noemde hij zich dan ook tuinarchitect, een vak waarvoor toen nog geen officiële opleiding bestond. Maar behalve tuinarchitect werd hij ook kweker en dreef hij handel in planten, bomen en struiken.

 

29. Registratie nr.: 00083  
Juwelier Van Kampen
Artikel -- Ledenbulletin 33           (2010)    [Cor Castricum]
Van Kampen, de gerenommeerde juwelier-horlogerie op de Breestraat, is het oudste nog bestaande juweliershuis aan deze winkelstraat. In 2009 werd het 75-jarig bestaan van de zaak gevierd.
 

30. Registratie nr.: 00084  
Herinneringen aan het Zandgat
Artikel -- Ledenbulletin 33           (2010)    [Kees Hilbers]
Voor de verhoging van de fundering van de Agathakerk was bij de bouw in 1924 zand nodig. En dit zand werd aangevoerd uit het Zandgat en geleverd door de heer Hilbers. De ingang naar het zandgat lag ongeveer waar nu het fietspad Het Zandgat loopt, tegenover de Betonweg. Hilbers had vergunning van de familie Boreel gekregen om een gedeelte van het duin af te graven en het zand te verkopen. Deze afgraving heette in de volksmond al gauw het Zandgat. Hilbers verkocht het zand en transporteerde het naar zijn klanten in de omgeving van Beverwijk. Veel later is mij gebleken dat voor de bouw van het “Oude Raadhuis” van Wijk aan Zee en Duin aan het Westerhoutplein ook zand uit het zandgat is geleverd.
 

 

Uitgebreid zoeken

Zoekresultaat verdeeld over 2 pagina's, met elk (max.) 30 publicaties:

1   2       Volgende       Eind

Laatste wijziging binnen getoonde publicaties: 9 augustus 2020