Homepage MK Documenten HGMK Zoekresultaat

Zoekresultaat:    2010-2015     

Aantal gevonden publicaties : 70   (uit: 277)

Getoond wordt publicatie : 1 t/m 30


Uitgebreid zoeken
Gesorteerd op:  Registratie nr.

Zoekresultaat verdeeld over 3 pagina's, met elk (max.) 30 publicaties:

1   2   3       Volgende       Eind

Klik op publicatie voor vergroting en meer informatie

1. Registratie nr.: 00079  
Boerderijen langs het noordelijk deel van de Adrichemmerduinen
Artikel -- Ledenbulletin 33           (2010)    [Jan Morren]
Dit is het vierde deel over de geschiedenis van het gebied van de Adrichemmertienden. In dit deel worden de geschiedenissen beschreven van de boerderijen die lagen langs het noordelijk deel van de Adrichemmerduinen. Of deze boerderijen mogelijke opvolgers zijn geweest van de boerderijen in de villa Adrichem zoals is besproken in het artikel de Adrichemmer en Breesaper tienden in Ledenbulletin 30 van het Historisch Genootschap Midden-Kennemerland, uitgegeven in 2007, is niet te bevestigen. In elk geval stonden deze boerderijen in het gebied waar de Adrichemmertienden werden geheven.
 

2. Registratie nr.: 00080  
Claude de Salgas
Artikel -- Ledenbulletin 33           (2010)    [Jan Morren]
Claude de Narbonne Pelet, Baron de Salgas, kreeg een goede opvoeding. Welk onderwijs hij heeft genoten, is mij niet bekend, maar hij zal verschillende talen geleerd hebben, zoals menige jonge Zwitser van goede huize. Daarom waren deze jonge Zwitsers in die tijd zo gewild als gouverneur-leermeester tevens opvoeder van de kinderen van rijke Nederlandse families.
Claude was als jonge man eerst als zodanig aan het Hannoverse Hof werkzaam, maar had het daar blijkbaar niet erg naar de zin. Toen zijn goede vriend Constant de Rebecque d’Hermenches, Kolonel van een Zwitsers regiment in dienst van de Staten-Generaal der Republiek der Verenigde Nederlanden, dit hoorde, ried deze Claude aan bij de Heer Jacob Jansz. Boreel, Raad en Advocaat-Fiscaal ter Admiraliteit te Amsterdam te solliciteren, die op dat moment een gouverneur zocht voor de opvoeding van zijn 5 kinderen. Aldus geschiedde, Claude solliciteerde en werd aangenomen. Daarbij werd hij tevens Secretaris van zijn werkgever.

 

3. Registratie nr.: 00081  
De winkelbibliotheek van kantoorboekhandel Dingler
Artikel -- Ledenbulletin 33           (2010)    [J.G. Frerichs]
Voordat de eerste bibliotheken in het begin van de 20ste eeuw hun deuren openden konden leesliefhebbers voor het lenen van boeken terecht bij de winkelbibliotheek. In Beverwijk was die gevestigd in de kantoorboekhandel van Dingler, aan de Breestraat. De Dingler-winkelbibliotheek was omvangrijk en had een belangrijke regiofunctie: tot uit Assendelft kwamen lezers boeken lenen uit de collectie, die tussen de 6000 en 8000 titels omvatte, inclusief fictie en non-fictie in het Frans, Duits en Engels. De informatie over deze bijzondere voorloper van de openbare bibliotheek heb ik uit de eerste hand: mijn moeder, Marie Belterman, werkte bijna twee decennia lang, van 1924 tot begin 1942, in de kantoorboekhandel van Dingler. Zij kon er met smaak over vertellen.
 

4. Registratie nr.: 00082  
Johann Georg Michael en zijn zoon Johan George Michael
Artikel -- Ledenbulletin 33           (2010)    [A. van Oosterom]
Toen Jacob Boreel Jansz. omstreeks 1758 Johann Georg Michael uitnodigde om vanuit het vorstendom Waldeck en Pyrmont naar ons land te komen en op Boreels Velsense buitenplaats Beeckesteyn1) als gardenier te komen werken, heeft hij niet kunnen vermoeden welke bekendheid zijn Duitse tuinman zou gaan krijgen. Een bekendheid die meer een beroemdheid zou worden en zich tot over onze grenzen zou uitstrekken. Een bekendheid, anderzijds, die ook nog veel over zijn leven onbekend zou laten.
Als gardenier -tuinman dus- hierheen gekomen op een leeftijd van omstreeks twintig jaar, zou hij zich gaan ontwikkelen tot een vernieuwend en vooraanstaand ontwerper van tuinen. Later noemde hij zich dan ook tuinarchitect, een vak waarvoor toen nog geen officiële opleiding bestond. Maar behalve tuinarchitect werd hij ook kweker en dreef hij handel in planten, bomen en struiken.

 

5. Registratie nr.: 00083  
Juwelier Van Kampen
Artikel -- Ledenbulletin 33           (2010)    [Cor Castricum]
Van Kampen, de gerenommeerde juwelier-horlogerie op de Breestraat, is het oudste nog bestaande juweliershuis aan deze winkelstraat. In 2009 werd het 75-jarig bestaan van de zaak gevierd.
 

6. Registratie nr.: 00084  
Herinneringen aan het Zandgat
Artikel -- Ledenbulletin 33           (2010)    [Kees Hilbers]
Voor de verhoging van de fundering van de Agathakerk was bij de bouw in 1924 zand nodig. En dit zand werd aangevoerd uit het Zandgat en geleverd door de heer Hilbers. De ingang naar het zandgat lag ongeveer waar nu het fietspad Het Zandgat loopt, tegenover de Betonweg. Hilbers had vergunning van de familie Boreel gekregen om een gedeelte van het duin af te graven en het zand te verkopen. Deze afgraving heette in de volksmond al gauw het Zandgat. Hilbers verkocht het zand en transporteerde het naar zijn klanten in de omgeving van Beverwijk. Veel later is mij gebleken dat voor de bouw van het “Oude Raadhuis” van Wijk aan Zee en Duin aan het Westerhoutplein ook zand uit het zandgat is geleverd.
 

7. Registratie nr.: 00085  
De boerderijen in het dorp Velsen en langs de Heerenweg in het Adrichemmertienden gebied
Artikel -- Ledenbulletin 34           (2010)    [Jan Morren]
In dit laatste artikel van de serie over de Adrichemmertienden ga ik in op de boerderijen die stonden in het dorp Velsen en langs de Heerenweg in het Adrichemmer tienden gebied.
Volgens de kaart van de Adrichemmertienden uit 1612 liep de zuidelijke grens van het tiendengebied langs de Engelmundusbeek die ondermeer dwars door het dorp Velsen stroomde, ten noorden van de Engelmunduskerk. Het is opvallend dat alle tot nu bekende boerderijen in het dorp Velsen, die dateren van uit de 16e eeuw, stonden ten noorden van de Engelmundusbeek in het tiendengebied. De boerderijen in het dorp en langs de Heerenweg tussen Velsen en Beverwijk gebruikten land dat lag in het Adrichemmertiendengebied, maar ook daarbuiten.

 

8. Registratie nr.: 00086  
Van boerderij tot dodenakker
Artikel -- Ledenbulletin 34           (2010)    [A. van Oosterom]
De historie van de particuliere begraafplaats De Kikvorsch.
Verscholen in het groen, terzijde van het Slingerduinlaantje te IJmuiden, ligt achter een fraai smeedijzeren hek de familiebegraafplaats van de Boreels in Kennemerland. De meeste van de hier begraven stoffelijke resten en ook het smeedijzeren hek, zijn in 1948 vanaf een andere plek in IJmuiden hiernaar toe gekomen. De naam de Kickvorsch is ouder dan de doden.

 

9. Registratie nr.: 00087  
Machinale hersens doen de administratie bij groenteveiling Kennemerland
Artikel -- Ledenbulletin 34           (2010)    [Jos.J. Appelman]
De administratie zoals die in het verleden geschiedde bij groenteveiling Kennemerland was een omvangrijk werk. De koper wilde ’s avonds zijn nota hebben en de tuinder wachtte op zijn afrekening. Dit vroeg voorheen veel overwerk en het gebeurde maar al te vaak dat men in de zomermaanden nog na het middernachtelijk uur bezig was om de dagaanvoer administratief rond te krijgen. Daar is nu een einde aan gekomen want sinds enkele weken bezit de veiling een mechanische administratie die niet alleen een unicum in eigen land is, maar bovendien een wereldprimeur betekent.
 

10. Registratie nr.: 00088  
In de regel naar Tegel
Artikel -- Ledenbulletin 34           (2010)    [Cor Castricum]
Willem Johan Tegel was geboren als zoon van Klaas Tegel en Maartje Helder op Breestraat 65, waar zijn ouders een bakkerij hadden. Na enkele jaren besloten deze om een stuk grond te kopen aan de Zeestraat om daar een tuindersbedrijf te beginnen. De bakkerij in de Breestraat verkochten ze aan Willem Stoutenbeek, die uit een oud Haarlems bakkersgeslacht kwam.
Willem Tegel had geen interesse in het tuindersbedrijf van zijn ouders en leerde het vak van timmerman. Op 1 juni 1893 trouwde hij met Elisabeth Petronella Wilhelmina Stoutenbeek. Op initiatief van zijn vrouw begonnen ze op 10 juni 1893 op Breestraat 42, op de hoek van de Nieuwstraat –die toen nog de Koekenbakkerssteeg heette– een winkel ‘in potten en pannen’. Elisabeth bracht de nodige winkeervaring mee want die had ze opgedaan in de winkel van haar ouders. Ze verkochten naast allerlei huishoudelijke artikelen ook kachels, kolenkitten, lampenkappen, serviezen, theemeubels, wandversiering en wat al niet meer.

 

11. Registratie nr.: 00089  
Huize Terpsichoré in oude luister hersteld
Artikel -- Ledenbulletin 34           (2010)    [Afra Bart-de Jong]
Hoe een historisch monument met een rijke geschiedenis voor Beverwijk bewaard is gebleven.
Of het huidige Terpsichoré (Zeestraat 14) er in 1900 al stond is onbekend, want vanaf de jaren 1899-1905 komen slechts bouwtekeningen voor van bedrijfspanden in oprichting of uitvoering. Bij navraag in het archief te Haarlem schrijft de archivaris dan ook dat er geen bouwtekening bewaard is gebleven of er nooit geweest is en dat verder onderzoek niet zinvol meer is.
Wel is bekend, dat de familie Moens het huis heeft laten bouwen rond 1900.

 

12. Registratie nr.: 00090  
1811-2011, 200 jaar na het bezoek van Napoleon aan Kennemerland
Artikel -- Ledenbulletin 35           (2011)    [A. van Oosterom]
In deze bijdrage zal aan het bezoek van Napoleon aan Kennemerland aandacht worden besteed, maar dan wel in een ruime context van eraan voorafgaande gebeurtenissen, zowel in ons land als ook in Europa. Want die gebeurtenissen op het einde van de 18e en het begin van de 19e eeuw hebben een onuitwisbaar stempel gedrukt op de geschiedenis. Daarom ook vormt dat bezoek van 200 jaar geleden een goede aanleiding om nog eens stil te staan bij die periode.
Er gebeurde in betrekkelijk korte tijd zoveel in Europa, dat het aangeven van de context van dit bezoek uit 1811 noodzakelijkerwijs wel beperkt moet blijven tot een schets op hoofdlijnen, met hier en daar details en anekdotes die vooral betrekking hebben op ons eigen land.

 

13. Registratie nr.: 00091  
De hoogte van de weermuur van Kasteel Oosterwijk in Beverwijk
Artikel -- Ledenbulletin 35           (2011)    [Michel Tuin]
Van het Huis ter Wijc, ook bekend als het Huis van Foreest of kasteel Oosterwijk, bevinden de resten zich op het eiland in de Oosterwijkvijver aan de Laan der Nederlanden in Beverwijk. In de jaren zestig van de vorige eeuw concludeerde men na archeologisch onderzoek door de R.O.B. dat er sprake was van twee bouwfases van het kasteel. Een eerste bouwfase betrof een woontoren van 8.80 bij 8.90 meter. Deze woontoren werd omstreeks 1250 gebouwd.
Verder concludeerde men uit de sporen een tweede bouwfase daterend vanaf 1400. Op een rechthoekige plattegrond kwamen de fundamenten van een hoektoren en een weermuur aan het licht. De fundamenten van de muur omsloten het terrein volledig. In de rapportage met resultaten van dit onderzoek wordt verder geen aandacht besteed aan deze muur. In dit korte artikel wil ik proberen de hoogte van de weermuur van kasteel Oosterwijk globaal te achterhalen.

 

14. Registratie nr.: 00092  
Gerrit Bakker, een gewone jongen die naar zee ging
Artikel -- Ledenbulletin 35           (2011)    [Drs. A. Schweitzer; C.O. Hindriks]
In 1861 -nu 150 jaar geleden- werd in Heemskerk een jongen geboren. Een gewone jongen die Gerrit werd genoemd. Zijn vader was timmerman en heette Hendrik Bakker, zijn moeder was Sophia Christiana Koster. Over het leven van mensen zoals Hendrik, Sophia en Gerrit weten we over het algemeen vrij weinig, maar in dit geval is het toeval ons welgezind. Gerrit Bakker ging namelijk op zijn zestiende naar zee en deed op zijn reizen nieuwe ervaringen op, waarover hij in brieven naar zijn ouders uitgebreid verslag deed. Op een zeereis naar Brake in Duitsland verging begin oktober 1877 het schip waarop hij was aangemonsterd. Gerrit heeft dit ongeval niet overleefd en is dus op zee gebleven. Zijn correspondentie met thuis is bewaard gebleven en daaruit komen we nu het nodige te weten over Gerrit, over zijn familie en over de mensen die hij heeft ontmoet.
Dit artikel gaat over zijn familie, zijn omgeving en zijn leven, dat dus maar 16 jaar heeft mogen duren.

 

15. Registratie nr.: 00093  
Het huis van de meestertimmerman
Artikel -- Ledenbulletin 35           (2011)    [Jan Morren]
In het dorp Velsen staat een huis aan de huidige Meervlietstraat met de nummers 34 en 36. Ooit woonde daar de meestertimmerman Jacob Gaijkema. Het is een opvallend huis met een fraaie erker over de beide verdiepingen. Ook het interieur herinnert aan vroegere tijden en hierin zijn aanwijzingen te vinden dat de timmerman die hier in de 18e eeuw woonde, niet onbemiddeld was. Hij bezat nog meer woningen in het dorp, waarvan er enkele in dit artikel zullen worden genoemd.
De naam Gaijkema werd door de tijd heen verschillend geschreven. In dit artikel houden we de meest voorkomende schrijfwijze aan, namelijk Gaijkema.

 

16. Registratie nr.: 00094  
Julianaplein en De Zwaanstraat, Archeologisch onderzoek in Wijk aan Zee
Artikel -- Ledenbulletin 35           (2011)    [E. Lohof]
De herindeling van de De Zwaanstraat en de aanleg van een drainagesysteem in het Julianaplein te Wijk aan Zee maakten een archeologisch onderzoek noodzakelijk dat plaatsvond in september 2005 (een Inventariserend archeologisch onderzoek in de vorm van proefsleuven), februari 2006 (Archeologische begeleiding in de De Zwaanstraat) en eind 2005 en begin 2006 (een Defintief Archeologisch onderzoek op het Julianaplein). Tenslotte was er in mei 2006 nog een Archeologische begeleiding van de aanleg van de watertafel op het Julianaplein.
 

17. Registratie nr.: 00095  
Kloosterstraat 34
Artikel -- Ledenbulletin 35           (2011)    [E. Lohof]
Vergane Glorie of Behoud door Ontwikkeling, een belangrijk monument om trots op te zijn!
In de Kloosterstraat van Beverwijk staat een eigenaardig oud pandje. Het ziet er vervallen uit, maar als we het schetsboekje van Daniel van Breen erbij halen2, dan zien we op dezelfde locatie een schets waar drie panden staan. Wanneer het huidige pandje aan de Kloosterstraat een van deze bouwblokjes is, dan is dit pand een van de oudste profane of wereldlijke bouwwerken die de gemeente Beverwijk rijk is.

 

18. Registratie nr.: 00096  
Stoutenbeek
Artikel -- Ledenbulletin 35           (2011)    [Cor Castricum]
Na hun huwelijk verhuisde het echtpaar Willem Stoutenbeek en Hermine Verkes van Haarlem naar Beverwijk. Ze kochten de percelen op Breestraat 65 en 67 plus Nieuwstraat 17. Op Breestraat 65 was de bakkerij van Klaas Tegel gevestigd. Deze namen zij op 27 oktober 1869 over met de bedoeling de bakkerij onder eigen naam voort te zetten. Stoutenbeek had dus niet de bedoeling in Beverwijk een kledingzaak te beginnen, maar dacht furore te maken in het bakkersvak. De zaak telde vele klanten, maar de gezondheid van Willem Stoutenbeek gooide roet in het eten. Zijn astma maakte het hem onmogelijk het bakkersvak te blijven uitoefenen.
 

19. Registratie nr.: 00097  
Tabak in en rond Beverwijk in de Tweede Wereldoorlog
Artikel -- Ledenbulletin 35           (2011)    [Cor Castricum]
Toen de Duitsers nederland in 1940 waren binnengevallen stagneerde de aanvoer van grondstoffen al snel. En zo kwamen ook de tabaksvoorraden in het gedrang.
Daardoor telde de IJmond een groeiend aantal tabakstelers. De geestgronden leken voor de tabaksteelt het proberen waard. De tabaksteelt in Heemskerk moet op een of andere wijze redelijk hebben voldaan, want in 1951 rezen er plannen om de tabaksteelt aldaar te hervatten. De reden hiertoe was de verwachting, dat de import van tabak wel eens kon gaan stagneren, omdat deze aanvoer vanuit het oude en koloniale Nederlands-Indië zou kunnen komen te vervallen door de verzelfstandiging van het huidige Indonesië.

 

20. Registratie nr.: 00098  
De boerderijen op en rond Watervliet
Artikel -- Ledenbulletin 36           (2012)    [Jan Morren]
In dit artikel gaan we in op de boerderijen die gestaan hebben op en rond de hofstede Watervliet. Het centrale deel daarvan lag ter hoogte van het huidige Stratingplantsoen in Velsen-Noord. Deze boerderijen hebben een kortere of langere periode bij de hofstede Watervliet behoord. Op de meeste van deze boerderijen werd het gemengde bedrijf gevoerd met landbouw en veehouderij. De boeren die op deze boerderijen werkten en woonden zullen Adrichemmer tienden betaald hebben over hun oogst op de landbouwpercelen. Maar deze boerderijen behoorden niet tot de oude groep boerderijen die dateren uit de 16e eeuw of eerder en die mogelijk opvolgers waren van de boerderijen uit het oude Adrichem.
Ten opzichte van de andere hofsteden in Velsen waren aan Watervliet de meeste boerderijen verbonden. Deze hofstede is dan ook de grootste hofstede in Velsen geweest.

 

21. Registratie nr.: 00099  
113 Dingler
Artikel -- Ledenbulletin 36           (2012)    [Cor Castricum]
De meeste Beverwijkers zullen zich de boekhandel van Dingler in de Breestraat nog goed weten te herinneren. Sinds 1903 was de boekhandel aldaar gevestigd. Wat echter bijna niemand weet is dat er al sinds 1853 een boekhandel was gevestigd. In 1853 namelijk begon François Crevot daar een winkeltje waar hij potloden en pennen per stuk en inkt per maatje verkocht. Het pand waarin de heer Crevot woonde was een ‘herenhuis’, een woning voor de gegoeden, dat zich eigenlijk niet goed leende voor een winkel. Het bedrijf speelde zich dan ook in de rechter voorkamer af. Maar zelfs die ene kamer was nog te groot voor het kleine assortiment. Hij was waarschijnlijk wel een van de eerste winkeliers aan de Breestraat.
In 1858 werden het pand en de zaak overgenomen door W.A. Antonijsen die snel tot uitbreiding overging. Bij zijn overlijden in 1868 zetten zijn dochters de winkel voort onder de naam ‘Firma Antoneysen’. In 1895 werd de boekhandel van de heer Slotboom overgenomen. Deze Slotboom was tevens de uitgever van het tweemaal per week verschijnende streekblad. Vanaf 1903 werd de heer C. Dingler sr. eigenaar. De zaak bleef in de familie, zou je kunnen zeggen, want W.A. Antonijsen was de grootvader van C. Dingler.

 

22. Registratie nr.: 00100  
Het Slot van Koningsbergen, een Hollandse gevelsteen vol verrassingen
Artikel -- Ledenbulletin 36           (2012)    [Drs. A. Schweitzer]
In de Russische stad Kaliningrad heeft tot 1968 een kasteel gestaan, Das Königsberger Schloss. Maar wat heeft dat kasteel met Beverwijk te maken? De verbinding vormt een gevelsteen, waarop het voormalige kasteel in volle glorie staat afgebeeld.
De steen en de naam hebben teweeg gebracht dat in de Peperstraat van Beverwijk nu twee panden staan met in de gevel de vermelding het slot van Koningsbergen. Op zijn minst is dat al een curiositeit te noemen. Interessanter nog is de gevelsteen zelf, waarop vermeld staat INt SlOt vAN kONINckzBErG. De naam en de geschiedenis van de gevelsteen roepen veel vragen op, waarop via deze publicatie naar de nodige antwoorden is gezocht.

 

23. Registratie nr.: 00101  
Zwager’s ijzerhandel
Artikel -- Ledenbulletin 36           (2012)    [Cor Castricum]
Op de plaats waar zich momenteel M&S Mode Beverwijk bevindt, op Breestraat 88, vestigde
zich in 1887 de eerste ‘Zwager’. De wortels van het bedrijf liggen echter in IJmuiden.

 

24. Registratie nr.: 00102  
Het huis aan het Haerlemmervoetpadt
Artikel -- Ledenbulletin 37           (2013)    [Jan Morren]
Het huis aan het Haerlemmervoetpadt staat in Velsen-Zuid aan de huidige Hoofdbuurtstraat 5, bij de hoek met de Zuiderdorpstraat. Wanneer het huis is gebouwd is niet bekend, maar het zal zeker dateren uit de 17e eeuw. De huidige Hoofdbuurtstraat had in vroeger tijd de naam Haerlemmervoetpadt. Het huis heeft door de tijd heen geen naam gehad, daarom noemen wij het gemakshalve het huis aan het Haerlemmervoetpadt. Daar de geschiedenis van het huis aan het Haerlemmervoetpadt veel overlap heeft met die van het huis van de metselaar wordt die in dit artikel in het kort behandeld.
 

25. Registratie nr.: 00103  
Lb37 het huis van de metselaar
Artikel -- Ledenbulletin 37           (2013)    [Jan Morren]
Het huis van de metselaar staat aan de Middendorpstraat 1a in het oude dorp Velsen. Het is duidelijk herkenbaar aan het troffeltje, dat prijkt in de top van de gevel aan de zijde van de Hoofdbuurtstraat. Het is niet duidelijk wanneer dit huis gebouwd is maar het huis behoort tot de oude bebouwing van het dorp en zal zeker dateren uit de 17e eeuw. In dit huis woonde ooit een metselaar en het staat nu bekend als het huis van de metselaar. In dit artikel wordt de totale bekende geschiedenis van dit huis en zijn bewoners en of eigenaren beschreven.
 

26. Registratie nr.: 00104  
Jan Melgerd, smid, brandweerman, geschiedschrijver
Artikel -- Ledenbulletin 37           (2013)    [Ton van Oosterom]
Bij toeval kreeg ik een aantal papieren in handen uit de nalatenschap van Jan Melgerd. Deze had vele jaren een smederij annex rijwielzaak in het dorp Velsen, totdat hij in 1939 naar Beverwijk verhuisde.
Melgerd komt uit deze gegevens naar voren als een man met een brede belangstelling, niet alleen voor familiezaken maar ook voor wat er in zijn dorp en in de wereld om hem heen gebeurde. Daarbij was het bijzondere, dat hij klaarblijkelijk de behoefte voelde om veel van die gebeurtenissen ook vast te leggen. Zo is er bij die papieren een boeiend geschreven verslag van de vele jaren dat hij actief was in de Velsense brandweer. Hij beschrijft daarin
een periode die een halve eeuw brandweerhistorie behelst, tussen 1882 en 1931.

 

27. Registratie nr.: 00105  
Middeleeuws lakenlood uit Beverwijk
Artikel -- Ledenbulletin 37           (2013)    [Michel Tuin]
Een archeologisch onderzoek in Enkhuizen bracht in 2005 twee lakenloodjes aan het licht die door de onder zoekers in hun rapportage als niet nader determineerbaar werden vermeld. Bij de inventarisatie op het archeologisch depot in Wormer van de metaalvondsten afkomstig van dit onderzoek, werden de twee lakenloden herkend als mogelijk afkomstig uit Wijc (Beverwijk). In de loodjes is het stadswapen van Wijc
gestempeld; drie Franse lelies op rij en een blok daaronder. Het is niet vreemd dat de loodjes in eerste instantie niet werden herkend. Er bestaan namelijk geen identieke loodjes die als vergelijkingsmateriaal kunnen dienen en ze zijn daarom volstrekt uniek te noemen.

 

28. Registratie nr.: 00106  
Obe van der Klei
Artikel -- Ledenbulletin 37           (2013)    [Cor Castricum]
In onze serie over de Beverwijkse middenstand van de Breestraat hoort zeker ook de juwelierszaak Obe van der Klei thuis. De zaak deed in goud, zilver en uurwerken enz. en had zich op 26 oktober 1940 gevestigd in het perceel Breestraat 2A waar voorheen het sigarenmagazijn van de firma Buitenhuis was gevestigd, als filiaal van het bedrijf op de Zeestraat hoek Baanstraat. Vóór 1916 was het een winkelpand van het sigarenbedrijf Gebroeders Majoor geweest.
 

29. Registratie nr.: 00107  
Van Vuuren Elektrotechniek
Artikel -- Ledenbulletin 37           (2013)    [Ge Hofman]
Het geel-blauwe werkmaterieel van Van Vuuren Elektrotechniek BV is voor velen uit de IJmond en omgeving een bekend gezicht. Het bedrijf is dan ook al heel wat jaren gevestigd in Beverwijk.
Maar het had haar oorsprong in Velsen-Noord. In 1925, op 17 oktober, richtte Jan W.A. van Vuuren samen met zijn vrouw Anna E. de Vries zijn bedrijf op en hij begon daar met elektrotechnische werkzaamheden vanaf de Melklaan 18. In deze moeilijke periode startten ze met de fabricage van een voor die tijd vooruitstrevend stukje huishoudelijk gereedschap: de stofzuiger. Jarenlang werd deze machine gebouwd onder de naam “de Vuurpijl” en die heeft feitelijk aan de basis van dit bedrijf gestaan.

 

30. Registratie nr.: 00108  
Groot Beverwijk verdeeld
Artikel -- Ledenbulletin 38           (2014)    [Jan van der Linden]
Wijk aan Duin en Wijk aan Zee waren zelfstandige bannes, die deel uitmaakten van het baljuwschap van Blois, maar bij Keizerlijk Decreet van 21 oktober
1811 waren deze beide plaatsen bij Beverwijk gevoegd.1 Na het vertrek van de Fransen werd deze fusie, bij Koninklijk Besluit van 9 oktober 1816, weer ongedaan gemaakt. Men wilde de oude situatie van voor 1812 weer herstellen. Maar aangezien men Wijk aan Zee en Wijk aan Duin te klein vond als zelfstandige gemeente werden deze plaatsen samengevoegd tot één gemeente, naast Beverwijk. Hiervoor was het op zeer korte termijn nodig om voor elk van de gemeentes een exacte vaststelling te maken van hun grondgebied. Waren de gemeentegrenzen van Beverwijk en Wijk aan Zee en Duin eenmaal bepaald en vastgesteld, dan kon de landmeter binnen deze gemeentegrenzen de ligging en omvang van alle gebouwde en ongebouwde eigendommen gaan inmeten en tekenen.
Op 9 december 1816 meldde zich landmeter Cornelius Groll (1781-1869)2 op het stadhuis aan de Breestraat. In totaal had hij vier dagen uitgetrokken voor deze klus.

 

 

Uitgebreid zoeken

Zoekresultaat verdeeld over 3 pagina's, met elk (max.) 30 publicaties:

1   2   3       Volgende       Eind

Laatste wijziging binnen getoonde publicaties: 9 augustus 2020