Homepage MK Collectie Publicaties MK Zoekresultaat

Zoekresultaat:    Nieuwe publicaties op internet van afgelopen maand     

Aantal gevonden publicaties : 13   (uit: 3846)


Uitgebreid zoeken

Klik op publicatie voor vergroting en meer informatie

1. Registratienummer: 0314  
D.D. Schutterij te Beverwijk : Reglement voor den dienst
Beverwijk           (1894)   
Reglement van de DienstDoende Schutterij van Beverwijk.
Th Boonekamp;  L=17cm, B=11cm; 
 

2. Registratienummer: 0580  
Zeeweringen en waterschappen van Noordholland
Haarlem           (1894)    [Vries, Mr. G. de]
2de uitgave bewerkt door Jhr. Mr. J.W.M. Schorer commissaris der Koningin in de provincie Noordholland
Informatie over Beverwijk, Wijk aan Zee en Duin en Velsen. Velserbroek. Polders, binnendijken,zeedijken. Met afzonderlijk kaart. Met register. zie ook bibl. nr. 3460

Johannes Enschedé en zonen;  L=25.5cm, B=17cm; 
 

3. Registratienummer: 2726  
Boertigh, amoreus, en aendachtigh groot lied-boeck van G.A. Brederode, Amsteldammer : alles tot vermaeck en nut der jeughet, sampt allen lievers der rijm-konst
Amsterdam           (19)    [Brederode, Gerbrand Adriaensz]
Ter herdenking van de 350-ste sterfdag van Gerbrand Adriaensz Bredero verscheen te Amsterdam in 1968 dit facsimile van het Boertigh, amoreus, en aendachtigh groot lied-boeck in uiterlijk en formaat gelijk aan de druk van 1622. Dit boek in een oplage van 1000 genummerde exemplaren, werd uitgegeven door Facsimile Uitgaven Nederland N.V. een samenwerking van Het Parool, uitgevers te Amsterdam, N. Israel, antquaar en uitgever te Amsterdam, B. de Graaf, antiquaar en uitgever te Nieuwkoop (Z.H.) Dit is nr. 110. In foedraal.
L=25cm, B=19cm; 
 

4. Registratienummer: 3186  
Nieuwsbrief Huis van Geschiedenis Midden-Kennemerland
Beverwijk           (2022)   
Jaargang 30, nummer 86
Inhoud:
-Open Monumentendag, blz. 1 ; Verbouwing Museum Kennemerland, blz. 1-2 ; Dr. Schuitfontein in oude glorie! / Moonen, Wim (zie ook Ledenbulletin 48) blz.3 ; 450 jaar Nederland (zie ook website www.geboortevannederland.nl), blz. 4 ; HGMK activiteiten in het najaar, blz. 5 ; Bespreking van het boek De Borski's van Jan Kees Kokke, blz. 6; Onderzoek naar de middeleeuwse kastelen, blz. 6; Tennet vist mijnstoelen op, blz. 7
(Gezamenlijke uitgave HGMK en Museum Kennemerland)

Historisch Genootschap Midden -Kennemerland;  L=30cm, B=21cm; 
 

5. Registratienummer: 3814  
En toen werd het hek gesloten : De geschiedenis van de familie Stumpel, de historie van het dagblad en de daarmee verbonden Drukkerij Noordholland
Hoorn en Alkmaar           (2002)   
Dit boek geeft een chronologisch overzicht van alle gebeurtenissen sinds het oprichtings jaar 1892. Met daarbij de nadruk op de mensen die Drukkerij Noordholland hebben gemaakt tot wat het was met ook hun persoonlijke herinneringen aan hun werk, hun collega's en alle hoogte- en dieptepunten van hun bedrijf. Bevat afbeeldingen.
Drukkerij Noordholland;  L=25cm, B=25cm; 
 

6. Registratienummer: 3870  
Schatrijk : Waterland
Archeologie; Waterland           (2018)    [Verniers, Linda]
In dit magazine wordt de regio Waterland met de veenweiden, polders, de uit hout opgetrokken dorpen, spiegelende waterplassen, goed onderhouden wind-molens en diverse generaties industriële ontwikkeling. Deze regio is het toppunt van cultuurlandschap door boeren gebouwd. Deze glossy toont overzicht van de kenmerken, verscheidenheid en rijkdom van de archeologie. Bevat foto's.
Steunpunt Monumenten en Archeologie Noord-Holland;  L=24cm, B=17cm; 
 

7. Registratienummer: 3872  
Piet Wijker gaat varen
Zeeverhalen: IJmuiden -- Amsterdam           (1951)    [Adema, Tjeerd]
Jongensboek over Piet Wijker die ging varen in de twintigerjaren. Zeedorp heeft door het drukker wordende vreemdelingenverkeer, steeds meer het karakter van een vissersdorp verloren en zich ontwikkelt tot een badplaatsje. De vissers zijn voor een belanrijk deel naar IJmuiden getrokken waar ze dichter bij de trawlers zijn.
V.H. C. de Boer Jr.;  L=21cm, B=15cm; 
 

8. Registratienummer: 3873  
Het boek der opschriften
Leeuwarden           (1974)    [Lennep, J. van; Gouw, J. ter]
Fotomechanische herdr. van de uitg.: Amsterdam : Kraay, 1869
[inl. door G. Abma] etsen F.W. Zürcher; (zie ook bibl. nr. 0347)

Van Seijen;  L=23cm; 
 

9. Registratienummer: 3874  
De uithangteekens
Leeuwarden           (1974)    [Lennep, J. van; Gouw, J. ter]
Fotomechanische herdr. van de uitg.: Amsterdam : Kraay, 1868, etsen F.W. Zürcher
[inl. door G. Abma]; 2 delen (zie ook bibl. nr. 0348)

Van Seijen;  L=23cm; 
 

10. Registratienummer: 3875  
Dit weet ik van.....onze havens / het reddingwezen
Reddingwezen -- Hoorn              [Turkstra, J.]
In deze handleiding 6 (ab) voor het zesde leerjaar worden voor twee projecten, informatiebronnen vermeld evenals de didactische hulpmiddelen. En een lesplan voor vijf middagen. Projectenserie. Met illustraties van B. Horsthuis.
Kinheim N.V.;  L=21cm, B=17cm; 
 

11. Registratienummer: 3876  
Zwerven benoorden het IJ : Kennemerland, Waterland, West-Friesland, De Noordhollandsche eilanden
Kennemerland; Buitenplaatsen; Velsen -- Assen           (1942)    [Hana, Kees ; Karsten, G.; Sluiters, J.E.]
De duinen zijn het fundament waarop Noord-Holland benoorden het IJ steunt. Zonder de duinen zou het land daarachter er nooit gekomen zijn. Er vormde zich voortdurend meer land in het brakke water achter de duinen. De ontwikkeling van het duinlandschap heeft niet stil gestaan. Met illustraties van Ab Meilink.
Van Gorcum & Comp. N.V. en Ned. Toeristenbond A.N.W.B.;  L=18.5cm, B=13cm; 
 

12. Registratienummer: 3877  
Prometheus Licht in beeld : Hoogovens Beeldententoonstelling 8 mei - 31 juli 1988 Park Beeckestijn - Velsen
Beeckestijn; Beeldende kunst; Buitenplaatsen; Hoogovens -- IJmuiden           (1988)    [onder redactie van Lakke, Gerard]
De tentoonstelling 'Prometheus-Licht in beeld' kwam tot stand ter gelegenheid van het afscheid van de voorzitter van de Raad van Bestuur van Koninklijke Nederlandsche Hoogovens en Staalfabrieken. Een tentoonstelling waarin kunstwerken vervaardigd werden met materialen van Hoogovens, namelijk staal en aluminium met medewerking van de Nederlandse Kring van Beeldhouwers. Bevat afbeeldingen.
Hoogovens Groep BV;  L=25cm, B=22cm; 
 

13. Registratienummer: 3878  
Schone Schijn : Beeldende kunst manifestatie Heemskerk Noord- Hollands duinreservaat
Kunst; Heemskerk -- Heemskerk           (2010)    [Velserboer, Jaap]
Kunsttentoonstelling in de Heemskerkse duinen in de omgeving van de Kruisberg. Het is de vijfde beeldende kunstmanifestatie op locatie in Heemskerk. Deze tentoonstelling is gehouden van 15 augustus t/m 26 september 2010 met de duinen als decor. Nabij de Kruisberg, tussen tuindersgebied en strand werd een tijdelijk museum geplaatst. Nationaal en internationaal werkende kunstenaars toonden in het omringende gebied hun werk. Bevat afbeeldingen. Folder als losse bijlage.
L=21cm, B=21cm; 
 

 

Uitgebreid zoeken

Laatste wijziging binnen getoonde publicaties: 19 september 2022