Boeken Beheer Systeem Museum Kennemerland
 → 
 →  [Registratienummer 3827]
 

 
 

 
 

 

Uitgebreid zoeken

Registratienummer : 3827
 
Titel : Monnikenwerk : De invloed van de abdij van Egmond op het landschap van Noord-Kennemerland
Auteur(s) : Lassooy, Peter
Verschijningsjaar : 2008
Beschrijving : Een rijk ge´llustreerde uitgave over de ontwikkeling van het landschap van Noord-Holland. Vanaf de tiende eeuw waren een aantal factoren tegelijk aanwezig: stijging van de zeespiegel, zandverstuivingen, vorming van de duinen, stormvloeden en veenafgravingen. De monniken van de Abdij van Egmond speelden een grote rol in de waterhuishouding van het Middeleeuwse Noord-Holland. Aan de hand van oude kaarten en opgetekende verhalen over leven en werken van Sint-Adelbert, patroon van de Egmondse abdij, is getracht het landschap van destijds en de ontwikkelingen daarvan in de eeuwen daarna, te reconstruerern. Door de nood gedwongen heeft Nederland zich ontwikkeld tot expert in waterbeheersing. In deze studie van strijd tegen het water, wordt ingegaan op ingrijpende processen die in betrekkelijk korte tijd het landschap veranderden.
 
Medium : Boek
Aantal exemplaren : 1
Taal : Nederlands
Trefwoord : Abdij van Egmond; Noord-Kennemerland; Landinrichting
Uitgegeven te : Egmond-Binnen
Uitgever : LassooyBeheer
Aantal pagina's : 71
Afmetingen : L=30cm, B=24cm
Druk :
ISBN :
 
 

Vorige object   Volgende object

 

Uitgebreid zoeken
 

Record aangepast: 09 mei 2022