Homepage MK Collectie Publicaties MK Zoekresultaat

Zoekresultaat:    Nieuwe publicaties op internet van afgelopen 3 maanden     

Aantal gevonden publicaties : 55   (uit: 3728)

Getoond wordt publicatie : 1 t/m 30


Uitgebreid zoeken

Zoekresultaat verdeeld over 2 pagina's, met elk (max.) 30 publicaties:

1   2       Volgende       Eind

Klik op publicatie voor vergroting en meer informatie

1. Registratienummer: 0308  
Het nieuwe breiboekje voor huis- en schoolgebruik : eerste stukje
Breien -- Gorinchem           (s.a.)    [Leander, CH.; Korn, M.; Ockel, L.]
A.van der Mast;  
 

2. Registratienummer: 0488  
AMDG Jan Vroonhof : Gedichten
          (1923)    [Vroonhof, Jan]
Als schrijfoefeningen en Nederlandse literatuur bekende gedichten.
Een oefenschrift van een student aan de Bisschoppelijke Kweekschool van 1922-1926.
De titel op de voorkant van het schrift AMDG (Ad Majorem Dei Gloriam : vertaling: tot meerdere eer van God).

L=20cm, B=16cm; 
 

3. Registratienummer: 0514  
Het nieuwe haakboekje voor huis- en schoolgebruik : eerste stukje
Haken -- Gorinchem           (s.a.)    [Leander, CH.; Korn, M.; Lambert, J.]
A.van der Mast;  
 

4. Registratienummer: 0515  
Het nieuwe haakboekje voor huis- en schoolgebruik : vierde stukje
Haken -- Gorinchem           (s.a.)    [Leander, CH.; Korn, M.; Ockel, L.]
A.van der Mast;  
 

5. Registratienummer: 1714  
O.B.I.S. 1964 - 1989 : De geschiedenis van 25 jaar ĎOok Biljarten Is Sportí
          (1989)   
Jubileumuitgave van de Heemskerkse biljartvereniging
L=29cm, B=21cm; 
 

6. Registratienummer: 1953  
Molens in Noord-Holland
Noord-Holland, Molens, Geschiedenis -- Amsterdam           (1981)   
Inventarisatie van het Noordhollands molenbezit / redactiecommissie B.W. Colenbrander ... [et al.] ;met medew. van A. Calisch ... [et al.] ; bijdragen van A.J. de Konin g ... [et al.] Literatuuropgave, afbn., krtn., plgrn.
Meijer pers enz.;  L=31cm, B=26cm; 
 

7. Registratienummer: 2395  
Gemeente Beverwijk : Toelichting op de brandveiligheidsverordening
Beverwijk           (na 1968)   
L=25cm, B=15cm; 
 

8. Registratienummer: 3184  
Nieuwsbrief Huis van Geschiedenis Midden-Kennemerland
Beverwijk           (2021)   
Jaargang 29, nummer 84
Inhoud:
-Historisch tegeltableau voor Beverwijk behouden, blz. 2 ; Resten van de voorganger van kasteel Assumburg, blz. 2; Afscheid Afra Bart, blz. 3.
(Gezamenlijke uitgave HGMK en Museum Kennemerland)

Historisch Genootschap Midden -Kennemerland;  L=30cm, B=21cm; 
 

9. Registratienummer: 3185  
Nieuwsbrief Huis van Geschiedenis Midden-Kennemerland
Beverwijk           (2022)   
Jaargang 30, nummer 85
Inhoud:
-Financieel overzicht 2021 HGMK, blz. 2/3; Jaarverslag 2021 HGMK, blz. 4; In memoriam IJs Luttik, blz. 6; IsraŽl Querido: een vergeten schrijver in Beverwijk, blz. 6/7
(Gezamenlijke uitgave HGMK en Museum Kennemerland)

Historisch Genootschap Midden -Kennemerland;  L=30cm, B=21cm; 
 

10. Registratienummer: 3551  
Santpoort, dorp en station in de 20 eeuw : Deel 3
Velserbroek           (2013)    [Hartendorf, Guus]
Dit derde deel van "Santpoort-Dorp en station in de 20e eeuw beschrijft een stukje van de Santpoortse historie. Tuinderijen, Kindercircus Bas, Radio en televisie, Verzet, Provinciaal ziekenhuis met oa Hofstede Cloeckendael en Meerzicht, drukkerij Cornegge, Pedagogische Academie Da Costa en het Kerkepad. Inclusief register.
Cornegge Media;  L=22.5cm, B=15.5cm; 
 

11. Registratienummer: 3653  
Ik Wist Niet Wat Oorlog Was : Jeugdherinneringen aan de Tweede Wereldoorlog in Castricum
            
 

12. Registratienummer: 3825  
Roetz 33 : Bintangs zestig jaar!
Bintangs; Beverwijk; Verhalen           (2022)    [Vries, Jacky de; Tijbosch, Henk]
Speciale editie van magazine Roetz over het zestig jaar bestaan van de Bintangs, waarin niet alleen de bandleden aan het woord zijn maar ook de mensen eromheen. De bewonderaars, de roadies, de collega's en geliefden. Jaargang 19, nummer 33. Bevat afbeeldingen.
De Vrijstaat Roetz;  L=26cm, B=19cm; 
 

13. Registratienummer: 3826  
IJmond - Wronki 1980 - 2020
Beverwijk; Wronki           (2021)    [Spruit, Wim]
Een tweetalige (Pools en Nederlands) kroniek over de veertig jaar bestaande banden tussen de regio IJmond en Wronki en omgeving. Van hulp naar samenwerking. Met dieptepunten en hoogtepunten. Dit jubileumboek geeft in beeld en tekst weer, wat er in de achterliggende veertig jaar heeft plaatsgevonden.
Spruit PR / Stichting Stedenband Beverwijk-Wronki;  L=30cm, B=22cm; 
 

14. Registratienummer: 3827  
Monnikenwerk : De invloed van de abdij van Egmond op het landschap van Noord-Kennemerland
Abdij van Egmond; Noord-Kennemerland; Landinrichting -- Egmond-Binnen           (2008)    [Lassooy, Peter]
Een rijk geÔllustreerde uitgave over de ontwikkeling van het landschap van Noord-Holland. Vanaf de tiende eeuw waren een aantal factoren tegelijk aanwezig: stijging van de zeespiegel, zandverstuivingen, vorming van de duinen, stormvloeden en veenafgravingen. De monniken van de Abdij van Egmond speelden een grote rol in de waterhuishouding van het Middeleeuwse Noord-Holland. Aan de hand van oude kaarten en opgetekende verhalen over leven en werken van Sint-Adelbert, patroon van de Egmondse abdij, is getracht het landschap van destijds en de ontwikkelingen daarvan in de eeuwen daarna, te reconstruerern. Door de nood gedwongen heeft Nederland zich ontwikkeld tot expert in waterbeheersing. In deze studie van strijd tegen het water, wordt ingegaan op ingrijpende processen die in betrekkelijk korte tijd het landschap veranderden.
LassooyBeheer;  L=30cm, B=24cm; 
 

15. Registratienummer: 3828  
Redden
KNRM; Reddingswezen -- Amsterdam           (1974)    [Werkman, Evert]
In dit boek wordt de historie van de reddingmaatschappijen, het werk van de kustwacht, strandreddingbrigades, rijkspolitie te water, zeesleep- en bergingsdiensten en reddingsacties belicht. Bevat afbeeldingen. Op blz. 72, 73 over het Chinese vrachtschip Wan Chun.
Ploegsma;  L=28cm, B=22cm; 
 

16. Registratienummer: 3829  
Gemeentegids Castricum
Gemeentegids; Castricum           (1994)   
Gemeentegids Castricum
L=21cm, B=15cm; 
 

17. Registratienummer: 3830  
Tussen droom en daad : Publieksgericht netwerkmanagement op de rijkswegen van Noord-Holland
Rijkswaterstaat; Noord-Holland; rijkswegen           (2006)    [Robben, M. (red.)]
In de nieuwe werkwijze van Rijkswaterstaat Noord Holland is het sleutelbegrip: publieksgericht netwerkmanagement. De wegen benaderen als een netwerk, met de vraag: hoe leiden we het verkeer zo snel en zo veilig mogelijk over dat netwerk, en hoe benutten we de beschikbare capaciteit optimaal.
L=21cm, B=17cm; 
 

18. Registratienummer: 3831  
Varen weer of geen weer : Scheepsbergingen langs de Nederlandse kust en in internationale wateren, alsmede enkele grote sleepreizen
Bergingswezen; Scheepsrampen -- Schoorl           (1989)    [Burg, Ger van der]
Bij dit boek hoort het oude gezegde "De zee geeft, de zee neemt". Maar elke keer als de elementen een schip in hun dodelijke greep dreigden te krijgen, stonden redders en bergers paraat om die prooi voor een totale ondergang te behoeden. Dit boek beschrijft die gevaarvolle operaties, alsmede over enkele grote sleepreizen. Ruim zestig scheepsbergingen en sleepreizen van de laatste honderdvijftig jaar hebben in dit boek een vakkundige en sfeervolle beschrijving gekregen. Op blz. 22 Engelse vrachtboot loopt op pier van IJmuiden. Bevat foto's.
Pirola;  L=26.5cm, B=20.5cm; 
 

19. Registratienummer: 3832  
Redders uit de lucht : Reddingen door drijvervliegtuigen, vliegboten en helikopters van de Koninklijke Marine
Koninklijke Marine; Reddingswezen -- Schoorl           (1993)    [Burg, Ger van der]
Spannende verslagen van een stukje puur Hollandse maritieme historie. Het zijn de reddingen van scheepsrampen, vooral de reddingen door drijvervliegtuigen, vliegboten en helikopters van de Koninklijke Marine. Op blz. 70 Scheepsramp bij IJmuiden. Bevat foto's.
Pirola;  L=26.5cm, B=21cm; 
 

20. Registratienummer: 3834  
Uit zoveel duisternis
Amsterdam           (2006)    [Tentije, Hans]
Hans Tentije, pseudoniem van Johann Kršmer (Beverwijk, 23 december 1944)
In deze bundel van Hans Tentije passeren vele plaatsen en personen de revue.
Een van de hoogtepunten van deze bundel is een negendelige cyclus waarin Tentije zijn visie geeft op de befaamde "Metamorfosen" van Ovidius.

Ook is er een gedicht over Wijk aan Zee waar Tentije opgroeide.
In het gedicht "Het Paasduin" ( blz. 64-67) wordt een warm beeld geschets van personen en het gezicht van Wijk aan Zee in de jaren 60.

De Harmonie;  L=22cm, B=14.5cm; 
 

21. Registratienummer: 3835  
Burgerjaarverslag gemeente Beverwijk 2002
Jaarverslag ; Gemeente Beverwijk ; 2002           (2002)    [Van Schagen, Sander ; Langenacker, Joyce]
Een verslag over de betrokkenheid van de inwoners bij het bestuur en andersom. Burgerparticipatie, vele vormen van samenwerking tussen inwoners en gemeentebestuur, dienstverlening, ontmoeting, inbreng en inspraak passeren de revue. Het burgerjaarverslag stelt de gemeenteraad beter in staat om tekortkomingen te signaleren in het proces van burgerparticipatie en mogelijke oplossingen aan te dragen.
L=17cm, B=21cm; 
 

22. Registratienummer: 3836  
Dorus Rijkers : De Heldersche menschenredder
Redding ; Veiligheid ; overleving van schepelingen ; Biografie -- Den Helder           (1928)    [Adema, Tjeerd]
Een beeld van Dorus Rijkers' leven, een oude reddingsboot-schipper. Gegevens uit couranten en tijdschriften aangevuld met berichten en verslagen over bijzondere gebeurtenissen herinnerd door de auteur.
L=20cm, B=14cm; 
 

23. Registratienummer: 3837  
De Bazaar : Al 30 jaar een feest om te shoppen : Ontdek de verborgen schatten van De Bazaar
De Bazaar ; Zwarte Markt ; Beverwijk ;           (2010)    [Rolf, Erik]
Uitleg over het winkelcentrum, de geschiedenis en het ontwikkelen van de Bazaar ; ingesloten zit een brochure en plattegrond.
L=20cm, B=20cm; 
 

24. Registratienummer: 3838  
Regestenboek van het hoogheemraadschap van Rijnland : april 1253 - oktober 1814
Hoogheemraadschap van Rijnland ; regestenboek -- Leiden           (1992)    [Van Amstel-HorŠk, M.]
Een uitgave met regesten van archiefbescheiden die in het oud archief van het Hoogheemraadschap van Rijnland (1255-1857) worden bewaard.
L=21cm, B=18cm; 
 

25. Registratienummer: 3839  
Gouden reddingen
Amsterdam           (1980)    [Zeeman, S.]
Beschrijvingen van reddingen waarbij de redders onderscheiden werden met de gouden medaille. Bevat afbeeldingen.
KNZHRM;  L=21cm, B=15cm; 
 

26. Registratienummer: 3840  
Dit gunnen wij Noord-Holland : Een manifest van negen Noord-Hollanders over visie, kwaliteit, diversiteit en daadkracht
Haarlem           (1999)    [Van Alderwegen, H., De Boer, H., Brandsen, F., Elzerman, H., Gallacher, H., Van der Stroom-van Ewijk, T., Verheyde, H., Vermeulen, H., De Vries, I.]
Negen Noord-Hollanders dachten na over de ontwikkeling van hun provincie do komende jaren. Ze zetten hun ideeŽn voor elkaar op schrift, resulterend in een manifest met vier oproepen over visie, kwaliteit, diversiteit en daadkracht.
Provincie Noord-Holland;  L=16cm, B=22cm; 
 

27. Registratienummer: 3841  
Grepen uit twee eeuwen geschiedenis van de Maatschappij tot Redding van Drenkelingen
Maatschappij tot Redding van Drenkelingen -- Amsterdam           (1967)    [De Booy, H.]

Grepen uit twee eeuwen geschiedenis der Maatschappij tot Redding van Drenkelingen : 1767-1967

Maatschappij tot Redding van Drenkelingen;  L=22cm, B=15cm; 
 

28. Registratienummer: 3842  
Gemeente Velsen in Ansichtkaarten 1895 - 1965. Deel 1
Velsen; Velsen-Noord; IJmuiden; Driehuis; Santpoort; Fotoboek -- IJmuiden           (1998)    [Hartendorf, Guus]
Ansichtkaarten van Velsen, Driehuis, Santpoort, IJmuiden en Velsen-noord in de periode 1895-1965, voorzien van korte bijschriften. Deel 1
Cornegge BV;  L=16.5cm, B=25cm; 
 

29. Registratienummer: 3843  
Gemeente Velsen in Ansichtkaarten 1895 - 1965. Deel 2
Velsen; Velsen-Noord; IJmuiden; Driehuis; Santpoort; Fotoboek -- IJmuiden           (1999)    [Hartendorf, Guus]
Ansichtkaarten van Velsen, Driehuis, Santpoort, IJmuiden en Velsen-noord in de periode 1895-1965, voorzien van korte bijschriften. Deel 2
Cornegge BV;  L=16.5cm, B=25cm; 
 

30. Registratienummer: 3844  
Gemeente Velsen in Ansichtkaarten 1895 - 1965. Deel 3
Velsen; Velsen-Noord; IJmuiden; Driehuis; Santpoort; Fotoboek -- IJmuiden           (1999)    [Hartendorf, Guus]
Ansichtkaarten van Velsen, Driehuis, Santpoort, IJmuiden en Velsen-noord in de periode 1895-1965, voorzien van korte bijschriften. Deel 3
Cornegge BV;  L=16.5cm, B=25cm; 
 

 

Uitgebreid zoeken

Zoekresultaat verdeeld over 2 pagina's, met elk (max.) 30 publicaties:

1   2       Volgende       Eind

Laatste wijziging binnen getoonde publicaties: 1 augustus 2022