Homepage MK Collectie Publicaties MK Zoekresultaat

Zoekresultaat:    Nieuwe publicaties op internet van afgelopen 3 maanden     

Aantal gevonden publicaties : 47   (uit: 3762)

Getoond wordt publicatie : 1 t/m 30


Uitgebreid zoeken

Zoekresultaat verdeeld over 2 pagina's, met elk (max.) 30 publicaties:

1   2       Volgende       Eind

Klik op publicatie voor vergroting en meer informatie

1. Registratienummer: 0308  
Het nieuwe breiboekje voor huis- en schoolgebruik : eerste stukje
Breien -- Gorinchem           (s.a.)    [Leander, CH.; Korn, M.; Ockel, L.]
A.van der Mast;  
 

2. Registratienummer: 0314  
D.D. Schutterij te Beverwijk : Reglement voor den dienst
Beverwijk           (1894)   
Reglement van de DienstDoende Schutterij van Beverwijk.
Th Boonekamp;  L=17cm, B=11cm; 
 

3. Registratienummer: 0488  
AMDG Jan Vroonhof : Gedichten
          (1923)    [Vroonhof, Jan]
Als schrijfoefeningen en Nederlandse literatuur bekende gedichten.
Een oefenschrift van een student aan de Bisschoppelijke Kweekschool van 1922-1926.
De titel op de voorkant van het schrift AMDG (Ad Majorem Dei Gloriam : vertaling: tot meerdere eer van God).

L=20cm, B=16cm; 
 

4. Registratienummer: 0514  
Het nieuwe haakboekje voor huis- en schoolgebruik : eerste stukje
Haken -- Gorinchem           (s.a.)    [Leander, CH.; Korn, M.; Lambert, J.]
A.van der Mast;  
 

5. Registratienummer: 0515  
Het nieuwe haakboekje voor huis- en schoolgebruik : vierde stukje
Haken -- Gorinchem           (s.a.)    [Leander, CH.; Korn, M.; Ockel, L.]
A.van der Mast;  
 

6. Registratienummer: 0516  
Extract uit het rapport van den Hoofd-Ingenieur van den Waterstaat in Noord-Holland, J.F.W. Conrad aan Zijne Exellentie den Minister van Binnenlandsche Zaken, d.d. 12 October 1877 No. 1324 betreffend het Noordzeekanaal en de uitwatering van Rijnland, Scherboezem en Amstelland
Leiden           (1877)   
T. en A. Hooiberg;  L=22.5cm, B=13cm; 
 

7. Registratienummer: 0580  
Zeeweringen en waterschappen van Noordholland
Haarlem           (1894)    [Vries, Mr. G. de]
2de uitgave bewerkt door Jhr. Mr. J.W.M. Schorer commissaris der Koningin in de provincie Noordholland
Informatie over Beverwijk, Wijk aan Zee en Duin en Velsen. Velserbroek. Polders, binnendijken,zeedijken. Met afzonderlijk kaart. Met register. zie ook bibl. nr. 3460

Johannes Enschedé en zonen;  L=25.5cm, B=17cm; 
 

8. Registratienummer: 0781  
De verruiming van het Noordzeekanaal : mededeelingen gedaan ter gelegenheid van den boottocht op het Noordzeekanaal met de "R. van Hasselt" op 12 juni 1939, georganiseerd door de Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Amsterdam voor genoodigden en leden van De Kamer
Amsterdam           (1939)    [Wolterbeek, C]
Over de verbreding van het Noordzeekanaal vanaf 1929, met kaarten
Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Amsterdam;  L=23cm, B=13cm; 
 

9. Registratienummer: 1714  
O.B.I.S. 1964 - 1989 : De geschiedenis van 25 jaar ‘Ook Biljarten Is Sport’
          (1989)   
Jubileumuitgave van de Heemskerkse biljartvereniging
L=29cm, B=21cm; 
 

10. Registratienummer: 1953  
Molens in Noord-Holland
Noord-Holland, Molens, Geschiedenis -- Amsterdam           (1981)   
Inventarisatie van het Noordhollands molenbezit / redactiecommissie B.W. Colenbrander ... [et al.] ;met medew. van A. Calisch ... [et al.] ; bijdragen van A.J. de Konin g ... [et al.] Literatuuropgave, afbn., krtn., plgrn.
Meijer pers enz.;  L=31cm, B=26cm; 
 

11. Registratienummer: 2395  
Gemeente Beverwijk : Toelichting op de brandveiligheidsverordening
Beverwijk           (na 1968)   
L=25cm, B=15cm; 
 

12. Registratienummer: 2397  
Sluizen, kanalen en havens
Amsterdam           (1942)    [Postema,J.A.; Schiphorst, M.F.A.; Schrier, W. van der]
Weg- en waterbouwkunde ; deel 2
Kosmos;  L=24.5cm, B=18cm; 
 

13. Registratienummer: 2484  
Het klooster Egmond: hortus conclusus
Abdij van Egmond, Kloosterleven -- Hilversum           (2008)    [red. G.N.M. Vis]
Verloren;  L=22.5cm, B=14.5cm; 
 

14. Registratienummer: 2485  
Archeologische termen en technieken : alfabetische gids
Archeologie, techniek -- Amerongen           (1981)    [Champion, Sara]
Met foto's en bibliografie
Gaade;  L=24.5cm, B=16cm; 
 

15. Registratienummer: 2486  
Goede huiden en gemene onderzaten ; Assendelft vanaf zijn ontstaan tot de nadagen van de Gouden Eeuw
Hilversum           (2010)    [Koene, Bert]
Geschiedenis van Assendelft. Bevat foto's, afbn. en krtn
Verloren;  L=24cm, B=17cm; 
 

16. Registratienummer: 2726  
Boertigh, amoreus, en aendachtigh groot lied-boeck van G.A. Brederode, Amsteldammer : alles tot vermaeck en nut der jeughet, sampt allen lievers der rijm-konst
Amsterdam           (19)    [Brederode, Gerbrand Adriaensz]
Ter herdenking van de 350-ste sterfdag van Gerbrand Adriaensz Bredero verscheen te Amsterdam in 1968 dit facsimile van het Boertigh, amoreus, en aendachtigh groot lied-boeck in uiterlijk en formaat gelijk aan de druk van 1622. Dit boek in een oplage van 1000 genummerde exemplaren, werd uitgegeven door Facsimile Uitgaven Nederland N.V. een samenwerking van Het Parool, uitgevers te Amsterdam, N. Israel, antquaar en uitgever te Amsterdam, B. de Graaf, antiquaar en uitgever te Nieuwkoop (Z.H.) Dit is nr. 110. In foedraal.
L=25cm, B=19cm; 
 

17. Registratienummer: 3047  
Historisch Genootschap Midden-Kennemerland : Kennemer Verleden Bulletin nr. 47
Beverwijk           (2022)   
Inhoud:
-Kuntkes of Waluck? : Hoe een knal op de Rotterdamse Coolsingel resoneerde in Velsen-Noord / Sluiter, Saskia ; blz. 5 - De liquidatie van een Oekraiense verzetstrijder in Rotterdam in 1938 heeft een klein verband met Velsen-Noord
-De oude huizen aan de Kerkesingel / Morren, Jan ; blz. 23 - Geschiedenis van woningen aan de Kerkesingel in Velsen-Zuid.
-Kroniek van de Beverwijks - Wijk aan Duiner familie De Goede : deel 3 1793-1845 - De derde generatie - Herman de Goede / Goede, Wim de ; blz. 35 - Uitgebreide genealogie van de familie De Goede waarbij ook de geschiedenis van Beverwijk / Wijk aan Duin wordt beschreven
-De Ambachtsheerlijkheid Beverwijk (1733-1834) / Linden, Jan van der ; blz. 73 - De bestuurlijke geschiedenis van Beverwijk met o.a. tekeningen van Frits Smid
Afbn, foto's, krtn, tekn. Onder red. van Arie van Dongen

Historisch Genootschap Midden-Kennemerland;  L=30cm, B=21cm; 
 

18. Registratienummer: 3186  
Nieuwsbrief Huis van Geschiedenis Midden-Kennemerland
Beverwijk           (2022)   
Jaargang 30, nummer 86
Inhoud:
-Open Monumentendag, blz. 1 ; Verbouwing Museum Kennemerland, blz. 1-2 ; Dr. Schuitfontein in oude glorie! / Moonen, Wim (zie ook Ledenbulletin 48) blz.3 ; 450 jaar Nederland (zie ook website www.geboortevannederland.nl), blz. 4 ; HGMK activiteiten in het najaar, blz. 5 ; Bespreking van het boek De Borski's van Jan Kees Kokke, blz. 6; Onderzoek naar de middeleeuwse kastelen, blz. 6; Tennet vist mijnstoelen op, blz. 7
(Gezamenlijke uitgave HGMK en Museum Kennemerland)

Historisch Genootschap Midden -Kennemerland;  L=30cm, B=21cm; 
 

19. Registratienummer: 3551  
Santpoort, dorp en station in de 20 eeuw : Deel 3
Velserbroek           (2013)    [Hartendorf, Guus]
Dit derde deel van "Santpoort-Dorp en station in de 20e eeuw beschrijft een stukje van de Santpoortse historie. Tuinderijen, Kindercircus Bas, Radio en televisie, Verzet, Provinciaal ziekenhuis met oa Hofstede Cloeckendael en Meerzicht, drukkerij Cornegge, Pedagogische Academie Da Costa en het Kerkepad. Inclusief register.
Cornegge Media;  L=22.5cm, B=15.5cm; 
 

20. Registratienummer: 3653  
Ik Wist Niet Wat Oorlog Was : Jeugdherinneringen aan de Tweede Wereldoorlog in Castricum
            
 

21. Registratienummer: 3814  
En toen werd het hek gesloten : De geschiedenis van de familie Stumpel, de historie van het dagblad en de daarmee verbonden Drukkerij Noordholland
Hoorn en Alkmaar           (2002)   
Dit boek geeft een chronologisch overzicht van alle gebeurtenissen sinds het oprichtings jaar 1892. Met daarbij de nadruk op de mensen die Drukkerij Noordholland hebben gemaakt tot wat het was met ook hun persoonlijke herinneringen aan hun werk, hun collega's en alle hoogte- en dieptepunten van hun bedrijf. Bevat afbeeldingen.
Drukkerij Noordholland;  L=25cm, B=25cm; 
 

22. Registratienummer: 3852  
Grote Historische topografische Atlas noord-Holland (1894-1933)
Topografie : Historische Atlas : Noord-Holland -- Tilburg           (2006)    [Stephen Batchelor en Huib Stam]
Grote Historische Atlas Noord-Holland Voor natuurliefhebbers en wandelaars, heemkundig geïnteresseerden en historici, vormen oude, gedetailleerde landkaarten een ongeëvenaarde bron van informatie. In deze atlas zijn zulke topografische kaarten verzameld die de gehele provincie Noord-Holland bestrijken. Deze kaarten werden eind negentiende en begin twintigste eeuw opgesteld, en maken na honderd jaar zichtbaar hoe de mens zijn omgeving, zijn landschap, en zijn horizon naar zijn hand heeft gezet. Het zijn stille getuigen van een vervlogen tijd, van verdwenen landschappen, en een veranderde samenleving. Stille getuigen die bij nadere beschouwing heel veel kunnen vertellen. - Over de onwaarschijnlijke schoonheid van het toenmalige landschap; - Over economische motieven om in dat landschap in te grijpen; - Meanderende rivieren en beken die nog hun gang mochten gaan; - Over ruilverkaveling, ontginning en bebossing; - Over de ontwikkeling van stoomtrein en tram naar autoweg en verkeersknooppunt.
Nieuwland;  L=33cm, B=24cm; 
 

23. Registratienummer: 3853  
Atlas van Historische Topografische Kaarten Noord-Holland
Atlas ; topografie ; Historische kaarten -- Landsmeer           (2003)    [Gras, C.]
Tussen omstreeks 1894 en 1923 werden de oorspronkelijke kaarten van de “Chromo Topografische Kaart van het Koninkrijk der Nederlanden” op schaal 1:25.000 gemaakt.

Hiervan zijn de 75 kaartbladen(150 pagina’s) van de provincie Noord-Holland afgedrukt in deze ‘Atlas van Historische Topografische Kaarten Noord-Holland’.

De schaal van de Atlas bedraagt 1 : 25.000. De kaartbladen zijn groot: 30 x 45 cm. Ieder kaartblad beslaat slechts 7 x 10 km. U ziet dan ook in detail het Noord-Holland van toen. De nog piepkleine dorpjes, alle vrijstaande boerderijen en huizen, kronkelende landweggetjes, tramwegen, telegraaflijnen et cetera. Met grote precisie en helderheid hebben de lithografen alles met ragfijne lijntjes op papier gekregen. De kaarten zijn in full-colour.

Wie het Noord-Holland van toen ziet, wordt geraakt door de schoonheid van het landschap. Wat u direct zal opvallen, is de ruimte, de beslotenheid van de dorpen en steden, en de natuur die vaak nog vrij spel heeft. Geen wonder, want Noord-Holland had in 1900 nog maar 272.000 inwoners. Nu zijn dat er ruim 2,6 miljoen. Het is enorm leuk én leerzaam om de kaarten van nu naast die van ‘toen’ te zien.

Als u met een scherp oog kijkt, zult u de kleinste bijzonderheden zien en steeds weer iets nieuws ontdekken in deze 'mijmeratlas'. De atlas biedt dan ook vele uren kijkplezier. Van Texel tot Hilversum. Voor nu en voor later.
De Historische Atlas van Noord-Holland bevat bovendien een uitgebreide inleiding en een handige bladwijzer.

Uitgeverij 12 Provinciën heeft in deze reeks ook de Historische Topografische Kaarten van alle overige Nederlanse provincies uitgebracht.

Meer info: www.12provincien.nl

12 Provinciën;  L=33cm, B=23cm; 
 

24. Registratienummer: 3854  
het Castricumse landschap ..... een geschiedenisboek : Dorpskernen, buurtschappen en cultuurhistorie in het Castricumse landschap
Castricum : Dorpskernen : buurtschappen : cultuurhistorie -- Castricum           (2008)    [Mooij, Ernst]
Een geschiedenis boek over de cultuur, het landschap, de kerken, waterbeheer, molens, duingebied en natuurontwikkeling van de gemeente Castricum. Bevat afbeeldingen en kaarten.
Werkgroep Oud-Castricum;  L=29cm, B=22cm; 
 

25. Registratienummer: 3855  
Sporthal Beverwijk 50
sporthal : Sportvelden : Architectuur Beverwijk : Walvis : Kinheim -- Wormerveer           (2022)    [Spruit, Wim]
Een jubileumboek geeft een terugblik op het ontstaan van de sporthal en alle activiteiten en evenementen die door de jaren heen zijn georganiseerd.
Spruit PR Beverwijk;  L=21cm, B=31cm; 
 

26. Registratienummer: 3856  
Johan Wolfert van Brederode : Een Hollands edelman tussen Nassau en Oranje (1599-1655)
Brederode : Vianen : Nederlandse adel -- Zutphen           (1999)    [Koenhein, A. (Red.)]
In deze uitgave worden de afkomst en de politieke en militaire carrière geschetst van Johan Wolfert van Brederode. Ook de uitgebreide bezittingen van de Brederodes, waaronder de vele portretschilderijen die zij lieten maken, de huwelijken, de connecties met de Oranjes en de tragische neergang van het geslacht, komen uitgebreid in beeld.
Dit rijk geïllustreerde boek geeft een kleurrijk beeld van het bewogen leven van een belangrijk Hollands edelman in de Republiek en het reilen en zeilen van een adellijke familie in de Gouden Eeuw.
Bevat afbeeldingen.

Historische Vereniging Het Land Van Brederode;  L=28cm, B=22cm; 
 

27. Registratienummer: 3857  
10 jaar Kennemer gasthuis : een plaatje van een ziekenhuis
Ziekenhuis : Beverwijk : Kennemer gasthuis -- Amsterdam           (2001)    [Hoekemeijer-Barbillion, T.]
Dit stripboek is ontstaan naar het 10 jarig bestaan van het Kennemer gasthuis en werd als geschenk aan medewerkers en relaties van het ziekenhuis geschonken.
Bevat afbeeldingen en stripverhalen.

Kennemer Gasthuis;  L=30cm, B=22cm; 
 

28. Registratienummer: 3858  
Muttathara 25 jaar! met uw hulp : Castricum helpt Muttathara
Kiringloop : Castricum : Muttathara -- Castricum           (2008)    [Hopman, Marian]
Een jubileumuitgave van de kringloop Muttathara in Castricum.
Hierin wordt de geschiedenis, het vrijwilligerswerk en schenkingen aan India van Muttathara belicht.
Bevat afbeeldingen.
www.muttathara.nl

Werkgroep Oud-Castricum;  L=30cm, B=21cm; 
 

29. Registratienummer: 3859  
Proef Noord-Holland : Op ontdekkingstocht naar het cultureel erfgoed
Kookboek -- Amsterdam           (2013)    [Los, Emma; Kraaijeveld, Remko]
Dit is een kookboek, een geschiedenis en een reisgids in één! Uit de schatten van de Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam komen unieke recepten uit het verleden van Noord-Holland, waarvan de oudste al meer dan vierhonderd jaar meegaan.
Het boek is onderdeel van de grote `Proef Noord-Holland -campagne van verhalenplatform Oneindig Noord-Holland.
Noord- en Midden-Kennmerland p57-p72. Beverwijk p71-p72 de Beverwijkse aarbeiencultuur.

Atheneum-Polak & Van Gennep;  L=24cm, B=16cm; 
 

30. Registratienummer: 3860  
Vijf generaties Goeden / Gooden / Goden en De Goede in het Luikerland en Holland : Deel 1 ~ 1696 - 1830
Genealogie; Levensbeschrijvingen; Beverwijk; Velsen           (2020)    [Goede, Wim de]
Vijftig jaar genealogisch speurwerk naar de familie Goeden die zich vanaf 1696 in Luikerland vestigde. Een beschrijving van de geschiedenis van de familie van vaderskant uit het Luikerland en de emigranten in Holland. Over de lotgevallen van een rooms katholieke familie die het in die jaren bepaald niet makkelijk had. Een tijd waarin de burgerij met zeven oorlogen te maken kreeg. Auteur Wim de Goede, (geboren in Uitgeest) is een Hollandse nazaat. Blz. 24 t/m blz. 31 over familie de Goede geboren te Velsen, Beverwijk en Wijk aan Duin. Bevat afbeeldingen.
ArtStudioDeZon;  L=30cm, B=21cm; 
 

 

Uitgebreid zoeken

Zoekresultaat verdeeld over 2 pagina's, met elk (max.) 30 publicaties:

1   2       Volgende       Eind

Laatste wijziging binnen getoonde publicaties: 19 september 2022