Homepage MK Collectie Publicaties MK Zoekresultaat

Zoekresultaat:    Nieuwe publicaties op internet van afgelopen maand     

Aantal gevonden publicaties : 17   (uit: 3688)


Uitgebreid zoeken

Klik op publicatie voor vergroting en meer informatie

1. Registratienummer: 0331  
Bloembollenbedrijf Velsen, Wijk aan Zee en Duin
            
Bloembollenkweker Klaas Groot (geb. 1868 Beemster) leverde hyacinten, narcissen, tulpen, crocussen en gladiolen die door verschillende auctioneers verkocht werden.
Klaas Groor was kweker in Velsen Wijk F50 (Velserbosch, West-Watervliet, Rooswijk, de Gilden en Holland op z'n smalst.
Inhoud volgens bijlage.

L=24.5cm, B=16cm; 
 

2. Registratienummer: 0715  
GeÔllustreerde gids voor de gemeente Velsen
Gemeentegids Velsen -- Amsterdam           (1924)   
Met o.a. Historisch overzicht, Visserij, Scheepvaart, Industrie, land- en tuinbouw en beschrijving van Velsen als woongemeente en m.n. IJmuiden als badplaats. Met foto's en veel lokale advertenties.
D.Y. Alta;  L=21.5cm; 
 

3. Registratienummer: 0966  
Beeckestijn
Nederlandse kastelen; Kastelen, Velsen -- Doorn           (1992)    [Venetien, Jaap van; Kloek, L.H. ; Sieger, Corinne]
Herziene druk, zie ook nr 0808
Nederlandse Kastelenstichting;  L=19cm; 
 

4. Registratienummer: 3184  
Nieuwsbrief Huis van Geschiedenis Midden-Kennemerland
Beverwijk           (2021)   
Jaargang 29, nummer 84
Inhoud:
-Historisch tegeltableau voor Bevrwijk behouden, blz. 2 ; Resten van de voorganger van kasteel Assumburg, blz. 2; Afscheid Afra Bart, blz. 3.
(Gezamenlijke uitgave HGMK en Museum Kennemerland)

Historisch Genootschap Midden -Kennemerland;  L=30cm, B=21cm; 
 

5. Registratienummer: 3185  
Nieuwsbrief Huis van Geschiedenis Midden-Kennemerland
Beverwijk           (2022)   
Jaargang 30, nummer 85
Inhoud:
-Financieel overzicht 2021 HGMK, blz. 2/3; Jaarverslag 2021 HGMK, blz. 4; In memoriam IJs Luttik, blz. 6; IsraŽl Querido: een vergeten schrijver in Beverwijk, blz. 6/7
(Gezamenlijke uitgave HGMK en Museum Kennemerland)

Historisch Genootschap Midden -Kennemerland;  L=30cm, B=21cm; 
 

6. Registratienummer: 3816  
Korpsblad Gemeentepolitie Velsen : Politie toen 1865 - 1940
Velsen, politie           (z.j.)    [Zwet Slotemaker, C.J. van der]
Bundeling van 16 "Korpsbladen" verschenen 1989-1990, waarin de geschiedenis van de politie Velsen door bovengenoemde auteur beschreven wordt. Bevat foto's
L=30cm, B=21cm; 
 

7. Registratienummer: 3817  
Fortenroutes langs de vuurlijn : fietsen in het schootsveld van de Stelling van Amsterdam
fietsroutes; Stelling van Amsterdam -- Amsterdam           (1997)    [Schimmel, Rob]
Fotografie: Fons Brasser en auteur
Buijten & Schipperheijn;  L=21cm; 
 

8. Registratienummer: 3818  
Molens in Nederland
Koog aan de Zaan           (2001)    [Braaij, C.P.]
Samenstelling: Herman Scholten ... et al. ; foto's: Herman Scholten ; ill. Tjasker Design
Kooijman Souvenirs & Gifts;  L=23cm; 
 

9. Registratienummer: 3819  
Fietsroutes in het kader van de Herdenking 1799
Slag bij Castricum 1799 -- Castricum           (1999)    [Stuurop, Richard; Zuurbier, Jan; Kreijger, Piet]
Fietsroutes t.g.v. de herdenking van de Slag bij Castricum 1799
Stichting Herdenking 1799;  L=21cm, B=15cm; 
 

10. Registratienummer: 3820  
Zo klinkt Wijk aan Zee
Wijk aan Zee             
Uitgave van 15 liedjes over Wijk aan Zee en door Wijk aan ZeeŽrs. Boekje met liedteksten plus 2 cd's.
Stichting Badgastenkerk;  
 

11. Registratienummer: 3821  
Verslag der staatscommissie
's-Gravenhage             
Ingesteld bij koninklijk besluit van 15 december 1927, No.34, tot het onderzoeken van de vraag of en, zoo ja, in hoeverre en door welke oorzaken in den land- en tuinbouw eene wanverhouding bestaat tusschen de bodemprijzen en productiekosten eenerzijds en de opbrengst der producten anderzijds.

Oud-burgemeester mr. H.J.J. Scholtens heeft als secretaris van de Staatscommissie Lovink hieraan meegewerkt. Hij werkte in die periode op het ministerie van Binnenlandse Zaken en landbouw. Het is de start van de landbouwsubsidies die heden ten dage nog van belang zijn voor deze sector.
Hierover is geschreven in "Scholtens en Midden-Kennemerland" (samengsteld door A. Schweitzer en J. van de Linden (p. 28-29). zie: bibl. nr. 2434.
Na de periode op het ministerie werd hij burgemeester van Beverwijk.

Algemeene landsdrukkerij;  L=24cm, B=18cm; 
 

12. Registratienummer: 3822  
Alkmaar Packet : 1864-1950
Scheepvaartmaatschappijen -- Amsterdam           (1995)    [Schip, Willem van 't]
Geschiedenis van de salonstoombootdienst Alkaar-Zaandam-Amsterdam. Alkmaar Packet organiseerde ook dagtochten naar o.a. IJmuiden.
Hacquebard;  L=21.5cm, B=23.5cm; 
 

13. Registratienummer: 3823  
De blanke Van Morrison / De Loenenmaker
             [Aardenburg, Jan]
Omkeerboek met 2 titels. Korte verhalen/ columns van auteur uit Wijk aan Zee
L=23cm, B=16cm; 
 

14. Registratienummer: 3824  
Het molenrijk Uitgeest : uit de geschiedenis van een dorp
Uitgeest, molens, geschiedenis -- Uitgeest           (1980)    [Krom, J.C.]
Geschiedenis van Uitgeest
Vanderhoek;  L=22cm; 
 

15. Registratienummer: 3825  
Roetz 33 : Bintangs zestig jaar!
Bintangs; Beverwijk; Verhalen           (2022)    [Vries, Jacky de; Tijbosch, Henk]
Speciale editie van magazine Roetz over het zestig jaar bestaan van de Bintangs, waarin niet alleen de bandleden aan het woord zijn maar ook de mensen eromheen. De bewonderaars, de roadies, de collega's en geliefden. Jaargang 19, nummer 33. Bevat afbeeldingen.
De Vrijstaat Roetz;  L=26cm, B=19cm; 
 

16. Registratienummer: 3826  
IJmond - Wronki 1980 - 2020
Beverwijk; Wronki           (2021)    [Spruit, Wim]
Een tweetalige (Pools en Nederlands) kroniek over de veertig jaar bestaande banden tussen de regio IJmond en Wronki en omgeving. Van hulp naar samenwerking. Met dieptepunten en hoogtepunten. Dit jubileumboek geeft in beeld en tekst weer, wat er in de achterliggende veertig jaar heeft plaatsgevonden.
Spruit PR / Stichting Stedenband Beverwijk-Wronki;  L=30cm, B=22cm; 
 

17. Registratienummer: 3827  
Monnikenwerk : De invloed van de abdij van Egmond op het landschap van Noord-Kennemerland
Abdij van Egmond; Noord-Kennemerland; Landinrichting -- Egmond-Binnen           (2008)    [Lassooy, Peter]
Een rijk geÔllustreerde uitgave over de ontwikkeling van het landschap van Noord-Holland. Vanaf de tiende eeuw waren een aantal factoren tegelijk aanwezig: stijging van de zeespiegel, zandverstuivingen, vorming van de duinen, stormvloeden en veenafgravingen. De monniken van de Abdij van Egmond speelden een grote rol in de waterhuishouding van het Middeleeuwse Noord-Holland. Aan de hand van oude kaarten en opgetekende verhalen over leven en werken van Sint-Adelbert, patroon van de Egmondse abdij, is getracht het landschap van destijds en de ontwikkelingen daarvan in de eeuwen daarna, te reconstruerern. Door de nood gedwongen heeft Nederland zich ontwikkeld tot expert in waterbeheersing. In deze studie van strijd tegen het water, wordt ingegaan op ingrijpende processen die in betrekkelijk korte tijd het landschap veranderden.
LassooyBeheer;  L=30cm, B=24cm; 
 

 

Uitgebreid zoeken

Laatste wijziging binnen getoonde publicaties: 9 mei 2022