Homepage MK Collectie Publicaties MK Zoekresultaat

Zoekresultaat:    Nieuwe publicaties op internet van afgelopen 12 maanden     

Aantal gevonden publicaties : 92   (uit: 92)

Getoond wordt publicatie : 1 t/m 30


Uitgebreid zoeken

Zoekresultaat verdeeld over 4 pagina's, met elk (max.) 30 publicaties:

1   2   3   4       Volgende       Eind

Klik op publicatie voor vergroting en meer informatie

1. Registratienummer: 0176  
Leven van Willem den Eersten Prins van Oranje.
Geschiedenis; Nederland; Koninklijk huis -- Leiden           (1882)    [Elberts, W.A.]
Met een portret van Willem I in staalgravure door J.P. Lange, naar een schilderij van M. Miereveld. 260 blz. z.j.
A.W. Sijthoff;  
 

2. Registratienummer: 0452  
Cijferlijsten studenten Bisschoppelijke Kweekschool Beverwijk 1920-1931
          (1931)   
Boekwerk met alle cijferlijsten van studenten aan de Bisschoppelijke kweekschool in de jaren 1920-1931. Met een alfabetisch register op achternaam met verwijzing naar betreffende cijferlijsten.
L=34cm, B=23cm; 
 

3. Registratienummer: 0928  
Beverwijkse Amateur Fotografen Vereniging 60 jaar.5 november 1924
Beverwijk; Vereniging; Kunst -- Beverwijk           (1984)   
42 blz. geïll. Hierbij behoort nog een dankbetuiging: Zie inventarisboek.
 

4. Registratienummer: 1055  
De Reddingmaatschappij.
Wijk aan zee; Rampen -- Wijk aan zee              [Vink, N.]
Dichtstuk in twee zangen. (Noord- en Zuid- Hollandsche Redding Maatschappij. 33 vellen in fotokopie naar het orgineel dat bij de Archiefdienstvoor Kennemerland berust. N. Vink was onderwijzer en plaatselijk bestuurder der Noord- en Zuidhollandse Reddings Maatschappij ter Wijk aan Zee. Haarlem 1847. 35 vellen in fotokopie. Origineel in gemeentearchief Beverwijk.
 

5. Registratienummer: 2677  
Volkscultuur Magazine, jrg. 1, nr 2,
Utrecht           (2006)   
Waarin een artikel ‘De veranda van Café De Zon : Verhalen van senioren in Wijk aan Zee’ / Delft, Anne van : blz. 29. Bert Kisjes en Jan de Wildt nodigen ouderen uit verhalen te vertellen over hun levenservaring
Nederlands Centrum voor Volkscultuur;  L=22cm, B=24cm; 
 

6. Registratienummer: 2678  
Adresboek van Beverwijk en Wijk aan Zee en Duin 1916-1917.
Personen; Beverwijk -- Haarlem             
Fotokopieën. Samengesteld volgens officiële gegevens, 162 blz. Originele boek is niet meer aanwezig, alleen een fotokopie. Er is nu ook een (doorzoekbaar) pdf-file van dit boek in het museum aanwezig.
Kuyper;  
 

7. Registratienummer: 3044  
Historisch Genootschap Midden-Kennemerland : Kennemerverledenbulletin nr. 44
Beverwijk           (2020)   
Inhoud:
-Goede katholieken uit het Luikerland : Kroniek van de Beverwijks - Wijk aan Duiner familie de Goede. deel I 1696-1795 / Goede, Wim de ; blz. 7

Historisch Genootschap Midden-Kennemerland;  L=30cm, B=21cm; 
 

8. Registratienummer: 3178  
Nieuwsbrief Huis van Geschiedenis Midden-Kennemerland
Beverwijk           (2019)   
Jaargang 27, nummer 78
Inhoud:
-Tentoonstelling “Tentoonstelling PA-driehoek, Burcht-Vulkaan-Oase” ; blz. 1 + 4
(Gezamenlijke uitgave HGMK en Museum Kennemerland)

Historisch Genootschap Midden -Kennemerland;  L=30cm, B=21cm; 
 

9. Registratienummer: 3179  
Nieuwsbrief Huis van Geschiedenis Midden-Kennemerland
Beverwijk           (2020)   
Jaargang 28, nummer 79
Inhoud:
-Tentoonstelling “Onvrijheid toen en nu“; blz. 1
-na 75 jaar verschenen: 3 dagboeken uit de IJmond; blz. 2
-Schuifwand dankzij donatie van de Stichting TriArcus; blz. 2
-Jaarverslag HGMK 2018, blz. 4
-Herinneringen aan de ontploffing munitiedepot in 1945 / Frerichs, Joep; blz. 8
(Gezamenlijke uitgave HGMK en Museum Kennemerland)

Historisch Genootschap Midden -Kennemerland;  L=30cm, B=21cm; 
 

10. Registratienummer: 3180  
Nieuwsbrief Huis van Geschiedenis Midden-Kennemerland
Beverwijk           (2020)   
Jaargang 28, nummer 80
Inhoud:
-Uitleg digitaal reserveren bij HGMK-activiteiten; blz. 2
-Individuele begeleiding bij geneologie / Bodemvondsten in vitrine gemeentehuis; blz. 3
-Verwacht in Museum Kennemerland: De nieuwe kunst / Glinsterend glas; blz.5
(Gezamenlijke uitgave HGMK en Museum Kennemerland)

Historisch Genootschap Midden -Kennemerland;  L=30cm, B=21cm; 
 

11. Registratienummer: 3633  
Beverwijk. Fotokopie uit Aardrijkskundig woordenboek der Nederlanden. 2e deel
Beverwijk; Topografie              [Aa, A.J. van der]
1 kopie, 1 vergroting hiervan, plus een uitwerking in hedendaags Nederlands. Pag. 393 t/m 399
 

12. Registratienummer: 3654  
Loeking voor Kloes
          (2020)    [Winkel, Ab]
Aan de hand van verhalen, interviews en foto’s schetsen de makers een portret van de muzikant Jacques Kloes (onder meer van de Dizzy Mans Band).
Samengesteld door Ab Winkel, vormgegeven door Henk Tijbosch.

Jacques Kloes werd geboren in Heemskerk, woonde in Beverwijk en Wijk aan Zee.
Hij was een professioneel zanger en liedjesschrijver en kreeg internationaal succes met de Dizzy Man's Band. Hij woonde o.a. aan de Vondellaan en ontving wereldsterren als Rod Stewart. Werd later uitbater van een muziekcafé in de Beverwijkse Nieuwstraat waar beginnende bandjes welkom waren om op te treden.
Met een voorwoord van Jan-Paul ven der Meij.

Het boek bevat tevens een cd.
De cd belicht Kloes als blueszanger.

'Looking for Kloes' is een woordspeling die Jacques weleens maakte op het podium wanneer hij het nummer Looking for clues van Robert Palmer ging zingen. De productie is een samenwerking van het platform Roetz, het Badgastenkerkje en Henk Tijbosch.

De Vrijstaat Roetz;  L=26cm, B=19cm; 
 

13. Registratienummer: 3655  
Oorlogsdagen in Velsen 1940-1945
Velserbroek           (2020)    [Hartendorf, Guus]
Het boek is verdeeld in achttien hoofdstukken, vanaf de voormobilisatie in 1938, via de meidagen van 1940, het alledaagse leven, verzet, sloop- en wederopbouw, de Jappenkampen, de ‘politionele’ acties tussen 1945-1949 en de herdenkingen van de Gevallenen.

Een flink aantal foto’s geeft een beeld over de meidagen van 1940 in IJmuiden, onder andere aan de hand van dagboeken van Luitenant ter zee 2e klasse Lodo van Hamel, die tijdens de mobilisatie is toegevoegd aan de commandant Positie IJmuiden C. Hellingman en een rapport van Majoor W.Ch. Roest van Limburg, Controleur-Generaal van De Nederlandsche Bank en tevens commandant van het transport van het kroonprinselijk gezin van ’s-Gravenhage naar de sluizen van IJmuiden. Prins Bernhard spreekt met Hartendorf over die rit en de overtocht met de Velser pont. Ook besteedt de auteur aandacht aan het werk van Truus Wijsmuller-Meijer, die op het laatste moment honderden Joodse kinderen met het schip Bodegraven via de haven van IJmuiden naar Engeland weet te krijgen.

Cornegge;  L=29cm, B=22cm; 
 

14. Registratienummer: 3656  
Zonder wind geen staal : Confrontatie met Hoogovens
Soest           (2020)    [Schalkx, Jan]
Jan heeft Hoogovens zes jaar van nabij mee gemaakt. Gekomen in 1988 en weggegaan in 1994. Het boek gaat over zijn zes jaar als vakbondsbestuurder.
Met oa:
* Onderhandelingen over de invoering van de vijfploegendienst en een werkweek van 36 uur voor dag- en kantoordienst,
* de eerste staking sinds 1973, al dan niet gedwongen ontslagen rondom het Masterplan,
* een rechtszaak in verband met een voorgenomen staking in het kader van de Ziektewet en WAO,
* ludieke acties op het Hoogovensterrein,
* kaderleden die zich tegen hem keerden, een Directie Staal en Raad van Bestuur die hem meermalen vervloekt zullen hebben.

Boekscout;  L=24cm, B=16cm; 
 

15. Registratienummer: 3657  
Ab Homburg : Vergeten soldaat van oranje
          (2020)    [Graas, Johan]
Verzetsman Ab Homburg groeide op in IJmuiden. Hij voer in een gestolen bootje van de Hoogovens naar Engeland om daar te vechten tegen de Duitse bezetter. Hij werd opgeleid als geheim agent en werd later ook vlieger bij het 322 Dutch squadron.

Op 1 april 1945 overleed hij nadat hij was gecrasht in het plaatsje Bornebroek.

Stichting Icarus et Mars;  L=25cm, B=18cm; 
 

16. Registratienummer: 3658  
Historische atlas NL : Hoe Nederland zichzelf bijeen heeft geraapt
Zwolle           (2019)    [Berendse, Martin; Brood, Paul]
Hoe ontstond Nederland? Door de strijd tegen de Spanjaarden, het water of nog veel meer? Zijn er nu 17, 7, 10 of 12 Nederlandse provincies? Sinds wanneer komt de Rijn bij Lobith ons land binnen? Waarom wordt de Hedwigepolder in Zeeuws-Vlaanderen weer onder water gezet? En waarom heet de staande leeuw die Nederland op oude kaarten verbeeldt de Leo Belgicus en is hij begin zeventiende eeuw gaan zitten?

Op deze en nog heel veel meer vragen geeft Historische atlas NL antwoord in woord en beeld. Een rijk geïllustreerd overzichtswerk waarin oude kaarten, vredesverdragen en andere sleuteldocumenten het verhaal van de wording van Nederland vertellen. Veruit de meeste historische stukken komen uit Nationaal Archief, de schatkamer van onze geschiedenis.
Uiteraard zijn onze onafhankelijkheidsverklaring, het Plakkaat van Verlatinge (1581), en de oerversie van onze huidige grondwet (1848) in de atlas opgenomen. Maar ook veel onbekendere stukken, zoals het Verdrag van Londen (1839), dat ervoor zorgde dat Roermond niet in België, maar in Nederland kwam te liggen, komen aan bod.

De kaarten in Historische atlas NL variëren van het oudste cartografische materiaal tot nieuwe overzichtskaarten die laten zien hoe en wanneer de huidige landsgrenzen tot stand kwamen en… soms nog steeds niet helemaal duidelijk zijn.

WBooks;  L=32cm, B=25cm; 
 

17. Registratienummer: 3659  
Holland : regionaal-historisch tijdschrift ; 10e jaargang juni 1978
Landschap, Noord-en Zuid-Holland ; Bevolkingsgroei, Noord- en Zuid-Holland ; Waterschap Noord-en Zuid-Holland           (1978)   
Bevat o.a. Vorming en verandering van het Hollandse landschap / Borger, G.J. - Iets over wording, ontwikkeling en landschappelijk spoor van de Hollandse waterschappen / Linden, H. van der - Het Hollandse landschap in de kunst / Bergvelt, Ellinoor - De bevolking van Holland in de pre-industriële tijd / Noordam, D.J.

Holland is een tweemaandelijkse uitgave van de Historische Vereniging Holland.
Archief: https://tijdschriftholland.nl/category/tijdschriften

Historische Vereniging Holland;  L=24cm, B=16cm; 
 

18. Registratienummer: 3660  
Holland : regionaal-historisch tijdschrift ; 3e jaargang april 1971
Archeologische vondsten Kennemerland           (1971)   
Bevat o.a.: Friezen - Romeinen - Cananefaten / Sarfatij, H. - Balans van tien jaar oudheidkundig bodemonderzoek (1960-1970) in de provincies Noord- en Zuid-Holland. Met kaart en o.a. tekening van reconstructie boerderij 1e eeuw n. Chr. te Velsen.
(Verkeerd titelblad)

Holland is een tweemaandelijkse uitgave van de Historische Vereniging Holland.
archief: https://tijdschriftholland.nl/category/tijdschriften

Historische Vereniging Holland;  L=24cm, B=16cm; 
 

19. Registratienummer: 3661  
Holland : regionaal-historisch tijdschrift ; 12e jaargang oktober 1980
Archeologie Noord-Holland; Beverwijk, stadsrechten           (1980)   
Bevat o.a. Archeologische kroniek van Noord-Holland over 1979 - Beverwijk later stad dan werd aangenomen / Linden, J. van der

Holland is een tweemaandelijkse uitgave van de Historische Vereniging Holland.
Archief: https://tijdschriftholland.nl/category/tijdschriften

Historische Vereniging Holland;  L=24cm, B=16cm; 
 

20. Registratienummer: 3662  
Holland : regionaal-historisch tijdschrift ; 16e jaargang februari1984
          (1984)   
Bevat o.a.: Een Franse kroniek van de heren van Brederode / Bruch, H. en Stuip, R.E.V. - Beschouwing van de door Johannes van Leiden geschreven 15de eeuwse adelskroniek van de heren van Brederode.

Holland is een tweemaandelijkse uitgave van de Historische Vereniging Holland.
Archief: https://tijdschriftholland.nl/category/tijdschriften

Historische Vereniging Holland;  L=24cm, B=16cm; 
 

21. Registratienummer: 3663  
Holland : regionaal-historisch tijdschrift ; 16e jaargang april 1984
Rederijkerskamers, blazoenen           (1984)   
Bevat o.a.:Noordwijkse Rederijkerswedstrijden en Blazoenen / Moor, Geertruida de; Boheemen, F.C. van; Heijden, Th.C.J. van der - Artikel over de geschiedenis van deze rederijkerskamers in Noordwijk en in het algemeen.

Holland is een tweemaandelijkse uitgave van de Historische Vereniging Holland.
Archief: https://tijdschriftholland.nl/category/tijdschriften

Historische Vereniging Holland;  L=24cm, B=16cm; 
 

22. Registratienummer: 3664  
De gevallen mannen op het Weteringplantsoen : Herdenkingsboekje 1945-2020
Amsterdam           (2020)   
Op 12 maart 1945 werden 30 leden van de verzetsgroep Groep 2000 als represaille doodgeschoten. Daarbij waren ook Jan Pleeging, Reinier Pletting en Jan Dirk Semeins (Beverwijkse verzetstrijders).
Een uitgave van het 4-5 mei comité Weteringbuurt en Amstelveld

L=21cm, B=15cm; 
 

23. Registratienummer: 3665  
Holland : regionaal-historisch tijdschrift ; 16e jaargang juli-augustus 1984
          (1984)   
Bevat o.a.: 'Een zozeer te niet gegane bedrijfstak', De economische ontwikkeling van de Noordzeevisserij (1800-1940) / Veen, D.J. van der - Wij visserslui: mannen, vrouwen en kinderen van de Noordzeevisserij / Veen, A.M.D. van der

Holland is een tweemaandelijkse uitgave van de Historische Vereniging Holland.
Archief: https://tijdschriftholland.nl/category/tijdschriften

Historische Vereniging Holland;  L=24cm, B=16cm; 
 

24. Registratienummer: 3666  
Holland : regionaal-historisch tijdschrift ; 17e jaargang december1985
          (1985)   
Bevat o.a.: De archeologische kroniek van Holland over 1984 (Noord-Holland)

Holland is een tweemaandelijkse uitgave van de Historische Vereniging Holland.
Archief: https://tijdschriftholland.nl/category/tijdschriften

Historische Vereniging Holland;  L=24cm, B=16cm; 
 

25. Registratienummer: 3667  
Holland : regionaal-historisch tijdschrift ; 18e jaargang februari 1986
          (1986)   
Bevat o.a.: Eerste graven van Holland / Bruch [blz.3] - Egmond, Sint Adelbert en de eerste graven van Holland / Cordfunke, E.H.P., Winter, J.M. van [blz. 13]- De vroedschap der 'Stede Beverwijck' 1642-1794 / Raadschelders, J.C.N. [blz. 24] Hierin: Hoe de vroedschap van een Hollandse plattelandsstad (Beverwijk) zich ontwikkelde gemeten aan de invloed op de benoeming van politieke bestuurders en burger-ambtenaren. Bevat tabellen en grafieken en namenlijsten van burgemeesters en leden van de vroedschap

Holland is een tweemaandelijkse uitgave van de Historische Vereniging Holland.
Archief: https://tijdschriftholland.nl/category/tijdschriften

Historische Vereniging Holland;  L=24cm, B=16cm; 
 

26. Registratienummer: 3668  
Holland : regionaal-historisch tijdschrift ; 25e jaargang december 1993
          (1993)   
Bevat o.a.: Archeologische kroniek van Holland over 1992. (Noord- en Zuid-Holland)

Holland is een tweemaandelijkse uitgave van de Historische Vereniging Holland.
Archief: https://tijdschriftholland.nl/category/tijdschriften

Historische Vereniging Holland;  L=24cm, B=16cm; 
 

27. Registratienummer: 3669  
Holland : regionaal-historisch tijdschrift ; 25e jaargang september 1993
          (1993)   
Bevat o.a.: De kerstening van Holland (zevende tot twaalfde eeuw). Een bijdrage aan de middeleeuwse religieuze geschiedenis / Mostert, M. [blz. 125]

Holland is een tweemaandelijkse uitgave van de Historische Vereniging Holland.
Archief: https://tijdschriftholland.nl/category/tijdschriften

Historische Vereniging Holland;  L=24cm, B=16cm; 
 

28. Registratienummer: 3670  
Holland : regionaal-historisch tijdschrift ; 16e jaargang oktober 1984
          (1984)   
Bevat o.a.: De archeologische kroniek van Holland over 1983 (Noord-Holland)

Holland is een tweemaandelijkse uitgave van de Historische Vereniging Holland.
Archief: https://tijdschriftholland.nl/category/tijdschriften

Historische Vereniging Holland;  L=24cm, B=16cm; 
 

29. Registratienummer: 3671  
Holland : regionaal-historisch tijdschrift ; 26e jaargang oktober 1994
          (1994)   
Bevat o.a.: De archeologische kroniek van Holland over 1993 (Noord-Holland)

Holland is een tweemaandelijkse uitgave van de Historische Vereniging Holland.
Archief: https://tijdschriftholland.nl/category/tijdschriften

Historische Vereniging Holland;  L=24cm, B=16cm; 
 

30. Registratienummer: 3672  
Holland : regionaal-historisch tijdschrift ; 27e jaargang februari 1995
Egmond, abdij           (1995)   
Bevat o.a.: Sint Adelbert en Egmond: mythe of werkelijkheid? / Cordfunke, E.H.P. en Maat, G.J.R.

Holland is een tweemaandelijkse uitgave van de Historische Vereniging Holland.
Archief: https://tijdschriftholland.nl/category/tijdschriften

Historische Vereniging Holland;  L=24cm, B=16cm; 
 

 

Uitgebreid zoeken

Zoekresultaat verdeeld over 4 pagina's, met elk (max.) 30 publicaties:

1   2   3   4       Volgende       Eind

Laatste wijziging binnen getoonde publicaties: 2 november 2020