Homepage MK Collectie Publicaties MK Zoekresultaat

Zoekresultaat:    Nieuwe publicaties op internet van afgelopen 12 maanden     

Aantal gevonden publicaties : 40   (uit: 3602)

Getoond wordt publicatie : 1 t/m 30


Uitgebreid zoeken

Zoekresultaat verdeeld over 2 pagina's, met elk (max.) 30 publicaties:

1   2       Volgende       Eind

Klik op publicatie voor vergroting en meer informatie

1. Registratienummer: 0176  
Leven van Willem den Eersten Prins van Oranje.
Geschiedenis; Nederland; Koninklijk huis -- Leiden           (1882)    [Elberts, W.A.]
Met een portret van Willem I in staalgravure door J.P. Lange, naar een schilderij van M. Miereveld. 260 blz. z.j.
A.W. Sijthoff;  
 

2. Registratienummer: 0301  
Militair zakboekje van Dirk Hermanus Renses.
Militaria           (1887)   
Regiment Grenedadies en Jagers. Afgegeven op 20 mei 1887. Dirk Hermanus Renses geboren te Beverwijk 10 november 1876, gereformeerd, winkelbediende.
L=19cm, B=12cm; 
 

3. Registratienummer: 0487  
AMDG Jan Vroonhof : Tekenschrift
          (1924)    [Vroonhof, Jan]
Een tekenschrift van een student aan de Bisschoppelijke Kweekschool van 1922-1926.
Perspectieftekeningen met tussenbladen.
De titel op de voorkant van het schrift AMDG (Ad Majorem Dei Gloriam : vertaling: tot meerdere eer van God).

L=31cm, B=24cm; 
 

4. Registratienummer: 1153  
Weerzien in Beverwijk : Een verzameling historische verhalen : Historisch Genootschap Midden-Kennemerland : Museum Kennemerland
Beverwijk           (1998)    [Hooijer, C.R.; Venetien, J. van; Gulik, R. van; Verwer, R.; Groot, K.; Blok, J; Schweitzer, A.;]
In 1998 waren er inmiddels 21 ledenbulletins verschenen die allemaal uitverkocht waren op het laatste nummer na. Het HGMK besloot de meest boeiende artikelen te bundelen in deze speciale uitgave.
-Rond de meisjesschool van de dames Lojenga te Beverwijk / Hooijer, C.R. ; Blz. 4-6 ; zie ook bibl nr. 3002
-Een zeldzame walvisprent toegevoegd aan de collectie van de Kennemer Oudheidkamer / Venetien, J. van ; Blz. 7-9 ; zie ook bibl. nr 3003
-17e en 18e eeuwse bodemvondsen in Beverwijk / Gulik, R. van ; Blz. 10-12 ; zie ook bibl. nr 3004
-De O.L.Vrouw van Goede Raad : een 65 jaar oude moderne kerk in Beverwijk / Verwer, R. ; Blz. 13-14 ; zie ook bibl. nr. 3005
-Gezicht op Beverwijk / Groot, K. ; Blz. 15-21 ; zie ook bibl. nr. 3007
-De bewaarschool te Beverwijk / Groot, K ; Blz. 22-23 ; zie ook bibl. nr. 3008
-De Beverwijkse Rederijkerskamer "De Witte Lely" / Venetien, J. van ; Blz. 24-25 ; zie ook bibl. nr. 3009
-Milieuzorg in het verleden / Blok, J. ; Blz. 26-32 ; zie ook bibl. nr. 3010
-Hoe gezond waren de Beverwijkers in de 18e eeuw / Venetien, J. van ; Blz. 33-36 ; zie ook bibl. nr. 3013
-Een merkwaardig handschrift van Broer Schermer, schoolmeester te Beverwijk / Venetien, J. van ; Blz. 37-39 ; zie ook bibl. nr. 3014
-Een onrustige periode op Akerendam / Schweitzer, Fred ; Blz. 40-48 ; zie ook bibl. nr. 3015
-Betje Wolff en Aaagje Deken in Beverwijk / Venetien, J. van ; Blz. 49-51 ; zie ook bibl. nr. 3016
-De grenzen van de openbare orde in Beverwijk rond 1840 / Schweitzer, A. ; Blz 57-70 ; zie ook bibl. nr. 3019
-Schoon gewaschen, net gevouwen / Gulik, R. van ; Blz. 71-73 ; zie ook bibl. nr. 3020

Speciale uitgave van het HGMK naast de ledenbulletins. Verscheen oktober 1998 gelijktijdig met ledenbulletin nr. 22. Ongenummerd.

Historisch Genootschap Midden-Kennemerland;  L=30cm, B=21cm; 
 

5. Registratienummer: 3023  
Dagverhaal der doormarcheerende troepen. Beverwijk in de ban van de Fransen (1787-1802).
Beverwijk; Patriot; Geschiedenis -- Beverwijk           (1999)    [Venetien, J. van; Schweitzer, A.; Linden, J. van der]
Twee in het Museum Kennemerland aanwezige dagboeken zijn getranscribeerd. Hierin worden veel en zaken uit deze periode uit Beverwijk worden behandeld.
Ledenbulletin historische reeks Midden Kennemerland nr. 1 In beeldbank Documenten aangeduid als Ledenbulletin 23. Ongenummerd.
Volledige ledenbulletin nr. 23

HGMK/MUSEUM;  
 

6. Registratienummer: 3044  
Historisch Genootschap Midden-Kennemerland : Kennemerverledenbulletin nr. 44
Beverwijk           (2020)   
Inhoud:
-Goede katholieken uit het Luikerland : Kroniek van de Beverwijks - Wijk aan Duiner familie De Goede. deel I 1696-1795 / Goede, Wim de ; blz. 7 - Eerste deel van de uitgebreide beschrijving van de familiegeschiedenis van het Beverwijkse geslacht De Goede.
-Gas- en ijzeraarde in Beverwijk en Velsen-noord / Sluiter, Saskia ; blz.29 - Over de chemische fabriek Chemica aan de Beverwijkse haven van 1926 tot 1957. Bronnenvermelding
-From Dachau to Holland / Linden, Jan van der ; blz. 43 - De busreis van Dachau naar Beverwijk, 17 mei - half juni 1945. De bus vervoerde bevrijde gevangenen. De chauffeur was de Beverwijker Frits Steen. Bronnenvermelding
-Het 'vergeten graf' van Velsen-Hoogovens / Roefstra, Jean ; blz. 51 - In 1965 werd op het Hoogoven-terrein een skelet opgegraven. Het onderzoek hiernaar wordt in dit artikel beschreven. Met literatuuropgave en uitleg van de diverse technische termen.
-Hendrina Hermina Zaalberg, amateurfotografe met ambities / Palm, Herman ; blz. 57 - De bewoners van Beijerlust, Velserweg Beverwijk, eind 19de, begin 20ste eeuw. Eén van de bewoners fotografeerde bekende plekken van Beverwijk.
- Een straatgedeelte vol veranderingen / Morren, Jan ; blz. 63 - De geschiedenis van 4 huizen en hun bewoners in het dorp Velsen : Deel 1 Meervlietstraat 40 en 42, deel 2 Meervlietstraat 44 en 46. Uitgebreide bronnenvermelding
- Ceta-Bever: één grote familie / Toman, Rob; Doesburg, Anneke van; Dongen, Arie van; blz. 89 - D.m.v. interviews met oud-werknemers, hun familieleden en oud-buurtbewoners wordt de geschiedenis verteld van de chemische fabriek Ceta-Bever. Bevat 2 kaders met resp. de geschiedenis in het kort en de sterke punten van Ceta-Bever.
- Hernieuwd onderzoek naar kasteelterrein Oud Haerlem / Roefstra, Jean ; blz. 109 - De auteur/archeoloog beschrijft de nieuwe onderzoeken en onderzoekstechnieken die hebben geleid naar nieuwe bevindingen over het Heemskerkse kasteel uit de 13de eeuw.

Redactie Arie van Dongen; met dank aan Ineke van Santen

Bevat foto's en kaarten. De achterflap bevat een Ceta-Bever bordspel.

Historisch Genootschap Midden-Kennemerland;  L=30cm, B=21cm; 
 

7. Registratienummer: 3045  
Historisch Genootschap Midden-Kennemerland : Kennemerverledenbulletin nr. 45
Beverwijk           (2021)   
Inhoud:
-Ploegen op de rotsen : de Dienst Bescherming Bevolking in Velsen en Beverwijk / Sluiter, Saskia; blz. 5 - BB Velsen-Beverwijk vanaf 1947 tot opheffing in 1986. Met lijst met namen van betrokkenen. Bevat bronvermelding en foto's.
-De huizen bij het kerkhof in het dorp Velsen / Morren, Jan; blz. 39 - De geschiedenis van de huizen en bewoners van Meervlietstraat 56, 58, 60 en het huis aan het Oosterpad in Velsen-zuid. Daarbij komen bekende namen voorbij zoals Hoeufft, Geelvinck, Nauta, Pieter Vermeulen en Anna van Gogh-Kaulbach. Foto's en bronvermelding.
-Vertrokken - adres onbekend : Het wonderlijke verhaal van een Joods meisje dat in Beverwijk ondergedoken was / Linden, Jan van der; blz. 59 - Het verhaal van de 10-jarige Hanna Laus. Met foto's.
-Kastelenonderzoeker Jaap Renaud (1911-2007) in Noord-Holland / Gruben, Rob; Roefstra, Jean; blz. 65 - Overzicht van wat de kastelenonderzoeker Jaap (Jacobus Gerard Nicolaas) Renaud voor het onderzoek naar Noord-Hollandse kastelen heeft betekend. M.n. de kastelen Slot op den Hoef te Egmond, Middelburg te Alkmaar,Oud-Haerlem te Heemskerk, Kasteel Heemstede, Huis te Velsen in Driehuis, Het Huis te Akersloot, Kasteel Adrichem te Beverwijk, Kasteel Oosterwijk te Beverwijk, Het huis te Nuwendoorn bij Krabbendam, Kasteel Merenstein te Beverwijk, Kasteel Marquette te Heemskerk, De Nieuwburg bij Alkmaar, Aelbrechtsberg te Bloemendaal, Kasteel Brederode te Santpoort, Huis Ter Kleef te Haarlem.
Bevat bibliografie en foto's.
-Van LETTEROEFENEND GEZELSCHAP in Beverwijk naar REDERIJKERSKAMER KENNEMERLAND / Palm, Herman; blz. 85 - Lofdicht op Beverwijk in 1804 voorgelezen in het Letteroefenend Gezelschap (een literaire vriendenkring in Beverwijk). De ledenlijst van dit in 1790 opgerichte gezelschap bevindt zich in Museum Kennemerland. In 1872 werd De Rederijkerskamer Kennemerland opgericht. Bevat foto's, bronnenvermelding en lijst met objectnummers van in MK aanwezige voorwerpen betreffende bovengenoemde verenigingen.

Redactie Arie van Dongen; met dank aan Ineke van Santen

Historisch Genootschap Midden-Kennemerland;  L=30cm, B=21cm; 
 

8. Registratienummer: 3180  
Nieuwsbrief Huis van Geschiedenis Midden-Kennemerland
Beverwijk           (2020)   
Jaargang 28, nummer 80
Inhoud:
-Uitleg digitaal reserveren bij HGMK-activiteiten; blz. 2
-Individuele begeleiding bij geneologie / Bodemvondsten in vitrine gemeentehuis; blz. 3
-Verwacht in Museum Kennemerland: De nieuwe kunst / Glinsterend glas; blz.5
(Gezamenlijke uitgave HGMK en Museum Kennemerland)

Historisch Genootschap Midden -Kennemerland;  L=30cm, B=21cm; 
 

9. Registratienummer: 3181  
Nieuwsbrief Huis van Geschiedenis Midden-Kennemerland
Beverwijk           (2020)   
Jaargang 28, nummer 81
Inhoud:
- HGMK heeft nu ook de ANBI-status ; blz. 1
-Notulen Alg. ledenvergadering 2020 HGMK ; blz. 2
-Vervolg onderzoek kasteelterrein Oud Haerlem ; blz. 5
-De Kern van Kennemerland... nooit van gehoord? ; blz. 6
-Kerstklokken / Lindeman, Marcel ; blz. 7 - Over kerkklokken in bezettingstijd
-Tentoonstelling "Glinsterend Glas" ; blz. 11
(Gezamenlijke uitgave HGMK en Museum Kennemerland)

Historisch Genootschap Midden -Kennemerland;  L=30cm, B=21cm; 
 

10. Registratienummer: 3182  
Nieuwsbrief Huis van Geschiedenis Midden-Kennemerland
Beverwijk           (2021)   
Jaargang 29, nummer 82
Inhoud:
- Jaarverslag HGMK 2020 ; blz. 2
- Onze vernieuwde website ; blz. 5
- Lancering De Kern van Kennemerland ; blz.
- Geofysisch onderzoek naar de (verdwenen) kastelen in Noord-Holland ; blz. 6
- Tetraëders letterlijk boven water ; blz. 8
- Firma Beliën 100 jaar in Beverwijk / Tolman, Rob ; blz. 8

(Gezamenlijke uitgave HGMK en Museum Kennemerland)

Historisch Genootschap Midden -Kennemerland;  L=30cm, B=21cm; 
 

11. Registratienummer: 3183  
Nieuwsbrief Huis van Geschiedenis Midden-Kennemerland
Beverwijk           (2021)   
Jaargang 29, nummer 83
Inhoud:
-Een vraag- en een antwoordhuis / Doesburg, Anneke van, Thom de Raadt; blz. 4; Verhaal over de tweelinghuizen op Arendsweg 51 en (inmiddels gesloopt) Zeestraat 50 te Beverwijk
-Dit is het merck van... / Linden, J. van der; blz. 6; verzoek om hulp bij het inventariseren van Beverwijkse hand- en huismerken.
(Gezamenlijke uitgave HGMK en Museum Kennemerland)

Historisch Genootschap Midden -Kennemerland;  L=30cm, B=21cm; 
 

12. Registratienummer: 3718  
Richtlijnen voor het uitgeven van Historisch bescheiden
's Gravenhage           (1988)   
Biografische reeks van het Nederlands Historisch Genootschap nr. 4. Bevat: Richtlijnen voor het uigeven van historische bescheiden; Een historisch onderzoek.
Nederlands;  
 

13. Registratienummer: 3726  
Roetz 28 : Poëzie, proza en opinie uit de IJmond. Rita Hovink 1944 - 1979
Beverwijk; interviews -- Beverwijk           (2019)    [Met medewerking van Rob Spannemaker; Saskia van der Meij, familie Valk, Familie Vink, Frank Jochemsen, Maus Granaat, Martin de Vlugt, Mono's, de Bieb, Truus Zonneveld, Stichting Kunst en Cultuur, Hans Schoone, Jacky de Vries jr., Nathalie Wijnen.]
Deze editie staat grotendeels in het teken van het Rita Hovink Gala in 2019, georganiseerd door De Vrijstaat Roetz samen met het Kennemer Theater. Met beschrijvingen over: Rita Hovink: leven en carriëre; geboren in Beverwijk (1944 - 1979). Bandleider Rob van der Klooster; artiest Ida de Nijs; Heilzame harmonieën; Jan Schrama, troubadour van de IJmond; DJ NLZ; Bert Kisjes.
De Vrijstaat Roetz;  L=26cm, B=18cm; 
 

14. Registratienummer: 3727  
Velsertunnel : 60 jaar
Velsertunnel; Beverwijk; Velsen -- Den Haag           (2017)   
De Velsertunnel is een tunnel met geschiedenis. Het is een belangrijke verbinding voor de regio IJmond. Het is de oudste Nederlandse snelwegtunnel en ook de eerste bestaande tunnel in het rijkswegennet die is gerenoveerd volgens de eisen die eigenlijk is bedoeld voor nieuwbouwtunnels.Bijna zstig jaar na de bouw was de tunnel toe aan een opknapbeurt. In 2016 werd begonnen met de renovatie, de doorrijhoogte van de Velsertunnel werd met twaalf centimeter verhoogd. Tunnelinstallaties werden gemoderniseerd en neuwe vluchtwegen werden gerealiseerd. Bevat foto's.
Rijkswaterstaat Ministerie van Infrastructuur en Milieu;  L=22cm, B=17cm; 
 

15. Registratienummer: 3728  
Fort aan de Sint Aagtendijk : Beheerrichtlijn 1999 - 2009
Beverwijk; Forten -- Castricum           (1999)    [Haaf, Cor ten]
De Stichting het Noordhollands Landschap beheert een deel van de Stelling van Amsterdam in Noord-Kennemerland, waaronder het Fort aan de Sint Aagtendijk. Bevat afbeeldingen.
Stichting Het Noordhollands landschap;  L=29cm, B=21cm; 
 

16. Registratienummer: 3729  
Land vol leven : Over de tuinbouw in de Beverwijkse Binnenduinrand
Beverwijk; Tuinderijen -- Beverwijk           (2020)    [Zonneveld, Truus]
De tuin van vroeger in het hart van de moderne wijk. Verhalen over het Binnenduin, samen met het Westland behoorde deze tuinderijen tot de oudste tuinbouwgebieden van Nederland. Het zichtbaar maken van het verleden van Binnenduin voor al haar toekomstige bewoners, de beelden komen met dit boekje tot leven. De duinrellen zijn behouden, er bloeien volop bloemen en planten en sommige huizen zijn geinspireerd op de tuindersgebouwen.
L=30cm, B=21cm; 
 

17. Registratienummer: 3730  
Een wandeling door een dynamische stad
Beverwijk -- Beverwijk              [Kisjes, Bert]
Beverwijk is altjd een levendige stad geweest. Het meeste dat werd gebouwd, werd later ook weer afgebroken. Beverwijk is een oude stad gelegen op een strategische plaats, een landstrook tussen de zee en het Wijkermeer: 'Holland op zijn smalst'. Het is een plek waar veel kastelen en burchten hebben gestaan. Deze gids laat allerlei plaatsen zien die er nu zijn maar ook wat er niet meer staat. Bevat foto's.
Grote Kerk Beverwijk en De Vrijstaat Roetz;  L=24cm, B=17cm; 
 

18. Registratienummer: 3731  
Portret van mijn moeder
Beverwijk -- Zoetermeer           (2014)    [Boon, Jan]
Vanaf het moment dat bij Jan Boon zijn moeder Alzheimer is geconstateerd, schetst hij in achtentwintig korte verhalen hoe de persoonlijkheid en waardigheid van zijn moeder in de jaren die volgen overeind blijven. De verhalen zijn met warmte en verwondering geschreven. Jan Boon (1950) uit Beverwijk is auteur van 'Waarachtig Leiderschap'.
Free Musketeers;  L=19cm, B=13cm; 
 

19. Registratienummer: 3732  
Verzet in Bloemendaal : Cees de Jong en zijn vrienden in de oorlog
Bloemendaal           (2020)    [Voorhout, Charles Coster van; Höffmann,Hans]
In 29 korte hoofdstukken beschrijven de auteurs diverse verzetsactiviteiten vanaf de Meidagen in 1940 tot aan de Bevrijding. Elk hoofdstuk heeft zijn eigen onderwerp.In elk hoofdstuk komt Cees de Jong op de een of de andere manier aan bod.
Aanwezig zijn: Overzicht bronnen en personenregister.

Jan de Jong;  L=24cm, B=17cm; 
 

20. Registratienummer: 3733  
Woningbouwverenigingen
Woningbouwverenigingen; Beverwijk           (1927)   
Dossiermap bevat vier onderdelen: 1. Huurboekje R.K. Woningbouwvereeniging "St. Agatha"; huurjaar 1927. 2. Huishoudelijk Reglement van de R.K. woningbouwvereeniging "St. Agatha". 3. Vereeniging R.K. Bouwvereeniging "St. Agatha"; gevestigd te Beverwijk. 4. Statuten der Bouwvereeniging "Goed Wonen" te Beverwijk.
 

21. Registratienummer: 3734  
Roetz 24 : poëzie, proza en opinie uit de IJmond; Camille dertig jaar
Beverwijk; Verhalen; Gedichten; Interviews -- Beverwijk           (2018)    [Vries, Jacky de; Thöne, Evelien; Zonneveld, Truus; Ibis; Jansen, Michiel; Huveneers, Tobias; Velthuijs, Martin; Spannemaker, Rob; Kisjes, Bert; Dekker, Merei; Tesselaar, Jaap en stadsdichters]
Deze speciale editie van Roetz Magazine is opgedragen aan José Schuyt en alle vrijwilligers van en betrokkenen bij Camille in Beverwijk. Ter gelegenheid van het dertigjarig bestaan van Camille. José Schuijt, wie kan haar niet/Jaap Tesselaar; Voor 'Moeder Overste' gaan alle deuren open/Jacky de Vries; Spannend, nieuw, apart, en een beetje sexy/Evelien Thöne; Er was een tijd voor José Schuyt/Truus Zonneveld; Camille viert 700 jaar Stadsrechten op eigen wijze/Michiel Jansen; De thuishaven van Young Art/ Tobias Huveneers en Martin Velthuijs; Weemoed in Camille/Ibis; Beter een goede buur(vrouw) dan een verre vriend(in)/ Rob Spannemaker; Gefeliciteerd met Camille/Bert Kisjes; Camille zonder José is geen Camille/Merei Dekker; Bek houden Over Camille als podium voor poëzie/ Jaap Tesselaar
De Vrijstaat Roetz;  L=26cm, B=18cm; 
 

22. Registratienummer: 3735  
Marco Bakker : Het complete verhaal
Biografie; Marco Bakker: Beverwijk -- Amsterdam           (2021)    [Nijen Twilhaar, Harrie]
Journalist (Telegraaf en Privé) Nijen Twilhaar beschrijft in deze geautoriseerde biografie de imponerende carriěre van de bevlogen bariton Marco Bakker (1938), geboren in Beverwijk. Hij behoort tot één van de succesvolste operazangers. In 1997 kreeg zijn carrière een dramatische wending na een ongeluk en belandde hij aan de grond. Inmiddels is Bakker de tachtig gepasseerd. Bevat foto's.
Prometheus;  L=20cm, B=12cm; 
 

23. Registratienummer: 3736  
De wereld van Cornelis Troost (1696-1750) : Cryptische boodschappen van een kunstschilder
Hilversum           (2021)    [Lange-van der Meulen, Titia]
De Amsterdamse kunstschilder Cornelis Troost is beroemd geworden door zijn theaterscènes. Ogenschijnlijk zijn deze geschilderd zoals de toneelschrijver het bedoelde: lollig en zonder diepgang.
In het boek worden diverse Beverwijkse families zoals Lincklaan behandeld.

Verloren;  L=22cm, B=15cm; 
 

24. Registratienummer: 3737  
Op & rond de Kruisberg : Het ABC van de duinen bij Heemskerk
          (2021)    [Butter, Jan]
In de duinen kun je eindeloos wandelen en kilometers fietsen. Er valt een hoop te zien, je komt ogen te kort. Dus is er ook genoeg te vertellen. Dat laatste doet oud-journalist Jan Butter in het boek ‘Op en rond de Kruisberg’, het ABC van de duinen bij Heemskerk. Hij behandelt daarin ongeveer 350 onderwerpen.
Regelmatig schreef hij in het Noord-Holland Dagblad over landschappen,

De Vrijstaat Roetz;  L=26cm, B=19cm; 
 

25. Registratienummer: 3738  
Ruïīne van Brederode : Hollands kasteel met een bewogen verleden
Kastelen; Santpoort-Zuid; Monumenten; Geschiedenis -- Utrecht           (2020)    [Allan, Co; Hermans, Taco en Jan Kamphuis]
De Ruīne van Brederode in Santpoort-Zuid is het restant van een indrukwekkende middeleeuwse burcht van het machtige geslacht Brederode. Het kasteel is in de dertiende eeuw gesticht door Willem I van Brederode, verwant aan de graven van Holland. De burcht kent een bewogen verleden van verwoesting, belegering en plundering. Al vanaf de zeventiende eeuwwas de Ruïne van Brederode een geliefd object voor rondtrekkende kunstenaars en de restanten van het kasteel zijn dan ook vele malen afgebeeld. Het huidige aanzien van dit indrukwekkende complex is vooral te danken aan restauraties en reconstructies in de negentiende eeuw. Nu is de Ruïne een belangrijke toeristische attractie met rondleidingen en evenementen voor jong en oud. Dit boek vertelt de bouwgeschiedenis, de bewoning door het adellijke geslacht Brederode en de belegering en verwoesting. Met medewerking van Pieter Brederoo en Jeroen van der Werf. Geflankeerd door prachtig historisch en hedendaags beeldmateriaal ontstaat een compleet beeld van dit prachtoge monument.
Uitgeverij Matrijs;  B=28.5cm; 
 

26. Registratienummer: 3739  
HKerk Herdenkt : 75 jaar vrijheid
          (2020)    [Opdam, Tineke ; Tijbosch, Henk]
Verhalen met ervaringen over 5 bezettingsjaren en de daarop volgende bevrijding in 1944 of 1945. Ze zijn verschillend omdat Heemskerk werd bevolkt door bewoners uit alle delen van het land.
De Vrijstaat Roetz;  L=26cm, B=19cm; 
 

27. Registratienummer: 3740  
Posterijen in Heemskerk : Langs wegen, paden en lanen
Heemskerk           (2007)    [Janssens, P.J.C.M.]
Korte postgeschiedenis in het algemeen en in het bijzonder van de posterijen in Heemskerk. Verhalen en belevenissen van briefgaarders en kantoorhouders.
Pressofoon;  L=30cm, B=21cm; 
 

28. Registratienummer: 3741  
Jan Schrama : Troubadour in de IJmond
Biografiën; IJmond; Muzikanten           (2020)    [Butter, Jan; Winkel, Ab; Stam, Jeroen en Louis 't Hart]
Jan Schrama (1946-2020) was één van de meest bijzondere IJmonders van onze tijd. Opgegroeid in Velsen-Noord, via Wijk aan Zee, Beverwijk in Heemskerk beland. Een muzikant, verhalenverteller, producer, weldoener, tekstdichter en idėenman. Een moderne troubadour en een levende legende. Dit boek bevat een biografische interview, bijdragen van mensen die nauw met hemsamenwerkten en een bloemlezing van zijn liedjes. Prachtig vormgegeven door Henk Tijbosch. Bevat foto's van Heleen Vink en achterin het boek een CD waarop lokale muzikanten hun versie vertolken van hun favoriete Schrama-song. Een uitgebreid portret als eerbetoon aan een veelzijdige kunstenaar.
De Vrijstaat Roetz;  L=26cm, B=19cm; 
 

29. Registratienummer: 3742  
Syllabus Introductiecursus De continu veranderde landschappen in het Oer-IJ gebied
Oer-IJ           (2020, versie 2.2)    [Teeuwisse, Jos ; Vriend, Lia ; Eerden, Rob van e.a.]
Het gebied tussen Zaanstad, Haarlem en Alkmaar kent drie landschappelijke zones in het westen het zandige kustgebied, in het oosten het veenweidegebied en daartussen het voormalige stroomgebied van het Oer-IJ. Deze grote getijdengeul is de verbindende structuur in het gehele gebied. In de loop der eeuwen is een uit lagen opgebouwd landschap ontstaan dat uiteindelijk door de invloed van de mens zijn huidige aanzien heeft gekregen. Om meer bekendheid te geven aan deze bijzondere gebiedswaarden werd de Stichting Oer-IJ opgericht. De Oer-IJ Academie is in 2015 gestart met lezingenreeksen in het provinciaal archeologisch centrum Huis van Hilde te Castricum. Omdat de Stichting graag gidsen wil opleiden wordt een extra module aangeboden die volgt op deze Introductie. Deze syllabus is een naslagwerk voor cursisten van deze Introductiecursus. Bevat afbeeldingen en achterin zeven bijlagen.
Stichting Oer-IJ; Kennemerland;  L=30cm, B=22cm; 
 

30. Registratienummer: 3743  
Gekken in de kerk
Bloemendaal; Psychiatrische patiėnten -- Bloemendaal           (2020)    [Engel, Mirjam van den ; Sluis, Ben van der]
In 2011 werden Ben van der Sluis en Judith Goossen eigenaar van de hervormde kerk, onderdeel van het voormalig Provinciaal Ziekenhuis in Santpoort. Het werd 'het huis van de verhalen', een plek waar kunst en cultuur centraal staan. In de loop van de jaren hebben zij verschillende mensen ontmoet die zich verbonden voelen met de voormalige psychiatrische inrichting, omdat familieleden er gewerkt hebben, of als patiënt waren opgenomen of in nabije omgeving opgegroeid zijn. De historie van wat eens het meest vooruitstrevende gesticht van Nederland was, in combinatie met persoonlijke verhalen van mensen die er een deel van hun leven hebben doorgebracht is opgetekend in dit boek. Zodat deze geschiedenis toegankelijk blijft voor toekomstige generaties. Bevat beeldmateriaal van het Noord-Hollands Archief.
Zocherlounge;  L=24.5cm, B=31cm; 
 

 

Uitgebreid zoeken

Zoekresultaat verdeeld over 2 pagina's, met elk (max.) 30 publicaties:

1   2       Volgende       Eind

Laatste wijziging binnen getoonde publicaties: 6 september 2021