Homepage MK Collectie Publicaties MK Zoekresultaat

Zoekresultaat:    Nieuwe publicaties op internet van afgelopen 12 maanden     

Aantal gevonden publicaties : 135   (uit: 3815)

Getoond wordt publicatie : 1 t/m 30


Uitgebreid zoeken

Zoekresultaat verdeeld over 5 pagina's, met elk (max.) 30 publicaties:

1   2   3   4   5       Volgende       Eind

Klik op publicatie voor vergroting en meer informatie

1. Registratienummer: 0308  
Het nieuwe breiboekje voor huis- en schoolgebruik : eerste stukje
Breien -- Gorinchem           (s.a.)    [Leander, CH.; Korn, M.; Ockel, L.]
A.van der Mast;  
 

2. Registratienummer: 0314  
D.D. Schutterij te Beverwijk : Reglement voor den dienst
Beverwijk           (1894)   
Reglement van de DienstDoende Schutterij van Beverwijk.
Th Boonekamp;  L=17cm, B=11cm; 
 

3. Registratienummer: 0434  
Album aangeboden aan J.W.A.C. van Loenen, secretaris der Gemeente Beverwijk op 30 april 1936.
Personen; Beverwijk; Bestuur           (1936)   
Op het titelblad in inkt:"Aan den heer J.W.A.C. van Loenen wordt bij diens afscheid als secretaris van Beverwijk op 30 april 1936. Dit album uit waardering opgedragen door het personeel der gemeente".

Gebonden in donkergroen leer. In foedraal.

L=25cm, B=33cm; 
 

4. Registratienummer: 0447  
Album aangeboden aan Jhr J.C.W.Strick van Linschoten Gemeente Beverwijk op 31mei 1933. 1898-1933
Personen; Beverwijk; Bestuur           (1933)   
Op het titelblad in inkt:"Aan JHR. J.C.W.Strick van Linschoten wordt bij diens afscheid als Burgemeester van Beverwijk dit album uit waardering opgedragen door het gezamenlijk personeel der gemeente".

In foedraal.
Tevens aanwezig: kopie van de Kennemer 31 mei 1933, kopie krantenartikel 1 juni 1933, krantenartikel NHD over het geschenkboek van de burgemeester.

L=25cm, B=33cm; 
 

5. Registratienummer: 0475  
Huwelijk tussen F.W.D.C.A. van Hattum en Mw H.A. van Loenen
          (1927)   
stukken betreffende het huwelijk tussen F.W.D.C.A. van Hattum en Mw H.A. van Loenen 8-8-1927
1 Uitnodiging Huwelijk
2 Lied "de Benjamin"
3 Liederen
4 Kinderfeest 27-7-1927
5 Concert programma Beverwijksche Harmoniekapel 28-7-1927
6 Boottocht programma 6-8-1927
7 Ansigtkaart

Voor informatie over Familie Van Hattum zie bibliotheek registratie 3042

L=13cm, B=18.5cm; 
 

6. Registratienummer: 0488  
AMDG Jan Vroonhof : Gedichten
          (1923)    [Vroonhof, Jan]
Als schrijfoefeningen en Nederlandse literatuur bekende gedichten.
Een oefenschrift van een student aan de Bisschoppelijke Kweekschool van 1922-1926.
De titel op de voorkant van het schrift AMDG (Ad Majorem Dei Gloriam : vertaling: tot meerdere eer van God).

L=20cm, B=16cm; 
 

7. Registratienummer: 0514  
Het nieuwe haakboekje voor huis- en schoolgebruik : eerste stukje
Haken -- Gorinchem           (s.a.)    [Leander, CH.; Korn, M.; Lambert, J.]
A.van der Mast;  
 

8. Registratienummer: 0515  
Het nieuwe haakboekje voor huis- en schoolgebruik : vierde stukje
Haken -- Gorinchem           (s.a.)    [Leander, CH.; Korn, M.; Ockel, L.]
A.van der Mast;  
 

9. Registratienummer: 0516  
Extract uit het rapport van den Hoofd-Ingenieur van den Waterstaat in Noord-Holland, J.F.W. Conrad aan Zijne Exellentie den Minister van Binnenlandsche Zaken, d.d. 12 October 1877 No. 1324 betreffend het Noordzeekanaal en de uitwatering van Rijnland, Scherboezem en Amstelland
Leiden           (1877)   
T. en A. Hooiberg;  L=22.5cm, B=13cm; 
 

10. Registratienummer: 0520  
Kennemerland : Wandelingen om Wijk aan Zee
Wijk aan Zee, wandelingen, 20ste eeuw; Kennemerland, wandelingen, 20ste eeuw -- Wijk aan Zee           (1916)   
Wandelgidsje uit 1916, tekst op titelpagina: "Met plattegrond en wandelkaart. Geïllustreerd met 35 foto's". Met advertenties van lokale bedrijven
Badcourant;  L=22cm, B=14cm; 
 

11. Registratienummer: 0527  
Verordening op den Brandspuitdienst : Instructiën voor het personeel der Brandweer
Beverwijk           (1894)   
Verordening uitgegeven door gemeente Beverwijk
Gemeente Beverwijk;  L=16cm, B=10cm; 
 

12. Registratienummer: 0570  
Catalogus Leesbibliotheek in 4 talen C. Dingler
Beverwijk, ondernemers -- Beverwijk           (z.j.)   
Catalogus van leesbibliotheek van de indertijd aan de Breestraat in Beverwijk gevestigde kantoor-boekhandel Dingler. Met 2 supplement-catalogi. Met lokale advertenties
Voor een artikel over Dingler in HGMK ledenbulletin zie ook nr. 3036

Dingler;  L=21cm, B=14cm; 
 

13. Registratienummer: 0580  
Zeeweringen en waterschappen van Noordholland
Haarlem           (1894)    [Vries, Mr. G. de]
2de uitgave bewerkt door Jhr. Mr. J.W.M. Schorer commissaris der Koningin in de provincie Noordholland
Informatie over Beverwijk, Wijk aan Zee en Duin en Velsen. Velserbroek. Polders, binnendijken,zeedijken. Met afzonderlijk kaart. Met register. zie ook bibl. nr. 3460

Johannes Enschedé en zonen;  L=25.5cm, B=17cm; 
 

14. Registratienummer: 0729  
Oorlogsdagboekje 10-1-1944/18-1-1945
Oorlogsdagboekje           (1945)    [Noort, M.J.H. van]
Geschreven oorlogsdagboekje van een "Oud-Beverwijker".
In dit dagboekje persoonlijke ervaringen:
Gedwongen verhuizing Beverwijk-Assendelft 21-9-1944
Weer terug naar Beverwijk 13-1-20--1944
Hongerwinter
Razzia in Beverwijk wordt beschreven vanuit een schuilplaats.22-12-1944
Digitaal

L=16cm, B=10.5cm; 
 

15. Registratienummer: 0779  
Kerkcollectie digitaal : Erfgoed in Kerken en Kloosters : Odulphuskerk Wijk aan Zee
          (2019)    [Henkemans, Ingrid]
De parochie heeft een lange traditie. Al voor de reformatie stond er een parochiekerk gewijd aan de H. Odulphus. De kerk zelf ging daarna over in protestantse handen, maar de parochie bleef samenkomen. Uit deze schuilkerktijd zijn nog diverse voorwerpen bewaard gebleven. In 1844 waren er weer voldoende middelen om een pastorie te bouwen en een pastoor aan te trekken, Johannes Petrus Vossen werd in 1846 benoemd. In 1849 meldt A.J. van der Aa het volgende: de kerk "is een net en wel ingerigt gebouw, zonder toren. Er is daar een altaar, versierd met een niet onaardig schilderstuk, voorstellende de Bespotting des Heilands aan het kruis". Dit altaarstuk is echter niet meer aanwezig. In 1890 vond de inwijding plaats van een nieuwe kerk door mgr. Bottemanne, het ontwerp was van de hand van L.Robbers, met zitplaatsen voor driehonderd gelovigen.
De inventarisatie is in opdracht van het bisdom Haarlem-Amsterdam in 1987 uitgevoerd en uitgegeven door het museum Catharijneconvent in 2019.

Museum Catharijneconvent;  L=30cm, B=22cm; 
 

16. Registratienummer: 0781  
De verruiming van het Noordzeekanaal : mededeelingen gedaan ter gelegenheid van den boottocht op het Noordzeekanaal met de "R. van Hasselt" op 12 juni 1939, georganiseerd door de Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Amsterdam voor genoodigden en leden van De Kamer
Amsterdam           (1939)    [Wolterbeek, C]
Over de verbreding van het Noordzeekanaal vanaf 1929, met kaarten
Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Amsterdam;  L=23cm, B=13cm; 
 

17. Registratienummer: 1714  
O.B.I.S. 1964 - 1989 : De geschiedenis van 25 jaar ‘Ook Biljarten Is Sport’
          (1989)   
Jubileumuitgave van de Heemskerkse biljartvereniging
L=29cm, B=21cm; 
 

18. Registratienummer: 1764  
Ordonnatien ende keuren, gemaeckt by den schout, burgemeesteren ende schepenen der stede Beverwyck. 1671
          (rond 1970)   
Overschrift van bovengenoemde titel (zie ook bibl.nr. 0181) met de hand in schrift gekopieerd door onbekende schrijver, aangevuld met enige beschrijvingen van gebeurtenissen en situaties in het Beverwijk van eind 19de eeuw, begin 20ste eeuw
L=22cm, B=15cm; 
 

19. Registratienummer: 1953  
Molens in Noord-Holland
Noord-Holland, Molens, Geschiedenis -- Amsterdam           (1981)   
Inventarisatie van het Noordhollands molenbezit / redactiecommissie B.W. Colenbrander ... [et al.] ;met medew. van A. Calisch ... [et al.] ; bijdragen van A.J. de Konin g ... [et al.] Literatuuropgave, afbn., krtn., plgrn.
Meijer pers enz.;  L=31cm, B=26cm; 
 

20. Registratienummer: 2395  
Gemeente Beverwijk : Toelichting op de brandveiligheidsverordening
Beverwijk           (na 1968)   
L=25cm, B=15cm; 
 

21. Registratienummer: 2397  
Sluizen, kanalen en havens
Amsterdam           (1942)    [Postema,J.A.; Schiphorst, M.F.A.; Schrier, W. van der]
Weg- en waterbouwkunde ; deel 2
Kosmos;  L=24.5cm, B=18cm; 
 

22. Registratienummer: 2484  
Het klooster Egmond: hortus conclusus
Abdij van Egmond, Kloosterleven -- Hilversum           (2008)    [red. G.N.M. Vis]
Verloren;  L=22.5cm, B=14.5cm; 
 

23. Registratienummer: 2485  
Archeologische termen en technieken : alfabetische gids
Archeologie, techniek -- Amerongen           (1981)    [Champion, Sara]
Met foto's en bibliografie
Gaade;  L=24.5cm, B=16cm; 
 

24. Registratienummer: 2486  
Goede huiden en gemene onderzaten ; Assendelft vanaf zijn ontstaan tot de nadagen van de Gouden Eeuw
Hilversum           (2010)    [Koene, Bert]
Geschiedenis van Assendelft. Bevat foto's, afbn. en krtn
Verloren;  L=24cm, B=17cm; 
 

25. Registratienummer: 2726  
Boertigh, amoreus, en aendachtigh groot lied-boeck van G.A. Brederode, Amsteldammer : alles tot vermaeck en nut der jeughet, sampt allen lievers der rijm-konst
Amsterdam           (19)    [Brederode, Gerbrand Adriaensz]
Ter herdenking van de 350-ste sterfdag van Gerbrand Adriaensz Bredero verscheen te Amsterdam in 1968 dit facsimile van het Boertigh, amoreus, en aendachtigh groot lied-boeck in uiterlijk en formaat gelijk aan de druk van 1622. Dit boek in een oplage van 1000 genummerde exemplaren, werd uitgegeven door Facsimile Uitgaven Nederland N.V. een samenwerking van Het Parool, uitgevers te Amsterdam, N. Israel, antquaar en uitgever te Amsterdam, B. de Graaf, antiquaar en uitgever te Nieuwkoop (Z.H.) Dit is nr. 110. In foedraal.
L=25cm, B=19cm; 
 

26. Registratienummer: 2833  
Cursus Middelnederlands
Groningen           (1985)    [Hogenhout-Mulder, Maaike]
Inleiding in de grammatica gevolgd door teksten met taalkundige opdrachten.
Wolters-Noordhoff;  L=24cm; 
 

27. Registratienummer: 3047  
Historisch Genootschap Midden-Kennemerland : Kennemer Verleden Bulletin nr. 47
Beverwijk           (2022)   
Inhoud:
-Kuntkes of Waluck? : Hoe een knal op de Rotterdamse Coolsingel resoneerde in Velsen-Noord / Sluiter, Saskia ; blz. 5 - De liquidatie van een Oekraiense verzetstrijder in Rotterdam in 1938 heeft een klein verband met Velsen-Noord
-De oude huizen aan de Kerkesingel / Morren, Jan ; blz. 23 - Geschiedenis van woningen aan de Kerkesingel in Velsen-Zuid.
-Kroniek van de Beverwijks - Wijk aan Duiner familie De Goede : deel 3 1793-1845 - De derde generatie - Herman de Goede / Goede, Wim de ; blz. 35 - Uitgebreide genealogie van de familie De Goede waarbij ook de geschiedenis van Beverwijk / Wijk aan Duin wordt beschreven
-De Ambachtsheerlijkheid Beverwijk (1733-1834) / Linden, Jan van der ; blz. 73 - De bestuurlijke geschiedenis van Beverwijk met o.a. tekeningen van Frits Smid
Afbn, foto's, krtn, tekn. Onder red. van Arie van Dongen

Historisch Genootschap Midden-Kennemerland;  L=30cm, B=21cm; 
 

28. Registratienummer: 3048  
Historisch Genootschap Midden-Kennemerland : Kennemer Verleden Bulletin nr. 48
Beverwijk           (2022)   
Inhoud:
-Niet in Velsen : De overval op Velsen-Noord / Sluiter, Saskia; blz. 5 - De plannen voor opslag van radioactief afval in Velsen-noord, het transport hiervan door de IJmond, de protesten en demonstraties daartegen in de jaren 70 en 80 en de nasleep hiervan. Met foto's en bronnenvermelding.
-Van woonhuis tot Diaconiehuis / Morren, Jan; blz. 43 - Uitgebreide beschrijving van de geschiedenis en bewoners van het gebouw aan de Torenstraat nr. 2 en van de Bewaarschool aan het Kerkplein 5 en 7 in Velsen-Zuid. Met foto's.
-De bietencampagne 1945-1983 / Scheirlinck, Greet; blz. 59 - Over het transport door de firma Gebroeders Al in de Wijkermeerpolder van met name suikerbieten naar de suikerfabriek in Halfweg. Met veel technische details van machines en transportmiddelen. Met foto's
-Zeestraat 92 Beverwijk : van woning tot Hospicehuis, de geschiedenis van een woning tot huis van dienstverlening / Hopman, Ron; blz. 69 - De geschiedenis van het huis waar het huidige Hospicehuis is gevestigd in Beverwijk. Met foto's.
-Doctor Jan Willem Schuit, 'docter van de Wijk' / Palm, Herman; blz. 91 - Dr. Schuit was geliefd geneesheer in Beverwijk van 1864 tot zijn overlijden in 1905. Zijn levensbeschrijving. Met foto's.
Redactie: Arie van Dongen met dank aan Ineke van Santen

Historisch Genootschap Midden-Kennemerland;  L=30cm, B=21cm; 
 

29. Registratienummer: 3186  
Nieuwsbrief Huis van Geschiedenis Midden-Kennemerland
Beverwijk           (2022)   
Jaargang 30, nummer 86
Inhoud:
-Open Monumentendag, blz. 1 ; Verbouwing Museum Kennemerland, blz. 1-2 ; Dr. Schuitfontein in oude glorie! / Moonen, Wim (zie ook Ledenbulletin 48) blz.3 ; 450 jaar Nederland (zie ook website www.geboortevannederland.nl), blz. 4 ; HGMK activiteiten in het najaar, blz. 5 ; Bespreking van het boek De Borski's van Jan Kees Kokke, blz. 6; Onderzoek naar de middeleeuwse kastelen, blz. 6; Tennet vist mijnstoelen op, blz. 7
(Gezamenlijke uitgave HGMK en Museum Kennemerland)

Historisch Genootschap Midden -Kennemerland;  L=30cm, B=21cm; 
 

30. Registratienummer: 3187  
Nieuwsbrief Huis van Geschiedenis Midden-Kennemerland
Beverwijk           (2022)   
Jaargang 30, nummer 87
Inhoud: o.a. Een sprong voorwaarts, (over de verbouwing en inrichting van het museum) ; blz. 1 + 2 (fotopagina) - Vitrine in het Stadhuis Beverwijk; blz. 3 - agenda lezingen en boekenlijst

(Gezamenlijke uitgave HGMK en Museum Kennemerland)

Historisch Genootschap Midden -Kennemerland;  L=30cm, B=21cm; 
 

 

Uitgebreid zoeken

Zoekresultaat verdeeld over 5 pagina's, met elk (max.) 30 publicaties:

1   2   3   4   5       Volgende       Eind

Laatste wijziging binnen getoonde publicaties: 26 april 2023